Nájdených 1641
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.12.2011
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve 01.01.2011
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.09.2007
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 01.06.1998
188/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov 07.07.2020
183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 01.07.2020
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
167/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 23.06.2020
166/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 23.06.2020
42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu 01.04.2020
41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch 15.03.2020
2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 15.01.2020
447/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020 01.01.2020
446/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020 01.01.2020
444/2019 Z. z. Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta 01.01.2020
388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 01.01.2020
264/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov 01.09.2019
 
...