Nájdených 187
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky 01.01.2020
328/2012 Z. z. Vyhláška o evakuácii 01.11.2012
220/2012 Z. z. Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 15.08.2012
7/2012 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 01.02.2012
473/2011 Z. z. Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov 01.01.2012
385/2011 Z. z. Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách 15.11.2011
179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii 01.08.2011
435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR 01.01.2011
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní 01.06.2007
194/2007 Z. z. Vyhláška o podrobnejších geodetických a kartografických činnostiach 01.05.2007
523/2006 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach záchranných prác jednotiek civilnej ochrany 01.10.2006
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.01.2006
353/2004 Z. z. Kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry 01.07.2004
340/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.06.2004
339/2004 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov 01.06.2004
337/2004 Z. z. Vyhláška o certifikácii mechanických prostriedkov a technických prostriedkov 01.06.2004
336/2004 Z. z. Vyhláška o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.06.2004
216/2004 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 01.05.2004
110/2004 Z. z. Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru 01.04.2004