Nájdených 78
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/2011 Z. z. Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa 01.07.2011
207/2009 Z. z. Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty 01.06.2009
206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 01.06.2009
522/2008 Z. z. Zákon o vyznamenaniach SR 01.01.2009
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 01.01.2009
343/2007 Z. z. Audiovizuálny zákon 01.01.2008
156/1997 Z. z. Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici 01.07.1997
200/1994 Z. z. Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov 01.09.1994
13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch 01.01.1993
300/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 01.04.1991
257/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť 01.07.1990
4/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení 16.01.1984
196/1949 Zb. Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia. 10.08.1949
148/1949 Zb. Zákon o Národnej galérii v Prahe 11.06.1949
211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde 01.09.2018
r1/c3/2013 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456/2012 Z. z.
245/2011 Z. z. Novela vyhlášky o základnej umeleckej škole 01.09.2011
234/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
243/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny