Nájdených 169
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2015 Z. z. Autorský zákon 01.01.2016
167/2008 Z. z. Tlačový zákon 01.06.2008
86/2016 Z. z. Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska 01.01.2011
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 01.01.2009
495/2008 Z. z. Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín 01.02.2009
646/2005 Z. z. Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb 30.12.2005
435/2001 Z. z. Patentový zákon 01.11.2001
146/2000 Z. z. Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov 01.06.2000
212/1997 Z. z. Zákon o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií 01.09.1997
13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch 01.01.1993
241/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 20.06.1991
105/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov 20.10.1983
69/1968 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy 19.06.1968
54/1959 Zb. Zákon o múzeách a galériách 01.08.1959
284/1949 Zb. Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad. 01.01.1950
299/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok. 01.01.1949
123/1948 Zb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků. 01.01.1948
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok. 12.06.1946
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov. 12.06.1946