Nájdených 40
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/2009 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier 01.02.2009
641/2008 Z. z. Vyhláška o zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 01.01.2009
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
249/1994 Z. z. Zákon o boji proti legalizácii príjmov z organizovaných foriem trestnej činnosti 01.10.1994
256/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia. 01.01.1950
386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách 01.01.2017
178/2016 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier 01.06.2016
135/2013 Z. z. Novela Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2013
439/2012 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách a zákona o správnych poplatkoch 01.01.2013
286/2012 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch 01.10.2012
547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.12.2011
228/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2011
227/2011 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách 01.09.2011
374/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 30.09.2010
84/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2010
478/2009 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách 01.01.2010
498/2006 Z. z. Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
583/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách 01.05.2005
303/2004 Z. z. Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky