Nájdených 59
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 01.01.2019
161/2011 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 01.07.2011
91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 01.12.2011
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.03.2002
104/1963 Zb. Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch. 19.12.1963
26/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch 10.04.1951
501/2021 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu 18.12.2021
342/2020 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19 28.11.2020
136/2020 Z. z. Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 29.05.2020
119/2019 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách 01.06.2019
347/2018 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu 01.01.2019
415/2013 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu 01.01.2014
386/2011 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 01.12.2011
139/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2011
479/2008 Z. z. Zákon o organizovaní telovýchovných, športových a turistických podujatí 01.12.2008
43/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 30. januára 2001 a 21. februára 2001
10/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu
415/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a cestovného ruchu Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
186/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. 01.06.2006
64/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne 01.03.2005