Nájdených 33
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/2004 Z. z. Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica 01.03.2004
176/2002 Z. z. Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov 10.04.2002
280/2000 Z. z. Nariadenie o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica 01.09.2000
201/1995 Z. z. Nariadenie o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane 01.10.1995
484/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu 26.10.1992
476/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
475/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu 22.10.1992
300/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
479/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter 30.11.1990
22/1958 Zb. Zákon o kultúrnych pamiatkach. 03.05.1958
262/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
243/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
16/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu 01.02.2003
r1/c48/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 100/2002 Z. z.
596/2001 Z. z. Nariadenie o pamiatkových rezerváciách 01.01.2002
429/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín
422/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o ochrane a zachovaní určitých kultúrnych pamiatok a historických sídiel
369/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy
160/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002
87/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci