Nariadenie vlády č. 349/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 28.08.1990 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

349

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 14. júna 1990

o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa zrušuje Divadelná fakulta.

§ 2

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa zriaďujú

a) Činoherná a bábkárska fakulta,

b) Televízna a filmová fakulta.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.