Nájdených 187
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
473/2011 Z. z. Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov 01.01.2012
455/2010 Z. z. Nariadenie o zrušení Vojenského obvodu Javorina 01.01.2011
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
433/2008 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 01.12.2008
508/2007 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 01.12.2007
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní 01.06.2007
586/2006 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 01.12.2006
219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji 01.06.2006
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti 01.01.2006
130/2005 Z. z. Zákon o vojnových hroboch 01.05.2005
463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch 01.01.2004
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2002
321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách SR 01.07.2002
227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 01.05.2002
494/2001 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 01.12.2001
71/1998 Z. z. Nariadenie o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová 01.04.1998
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
557/1992 Zb. Vyhláška, ktorou sa vykonávaja zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov 10.12.1992
124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii 01.05.1992
207/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti 29.05.1990