Vyhláška č. 32/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Platnosť od 08.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019 do29.02.2020
Zrušený 27/2020 Z. z.

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 31. januára 2019,

ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42/2018 Z. z., ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Gábor Gál v. r.


Príloha k vyhláške č. 32/2019 Z. z.

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí

Poradové
číslo
Názov výstrojnej súčastiMerná
jednotka
Počet
merných
jednotiek na
výdaj
Cena za
mernú
jednotku
v eurách
Cena spolu
v eurách
1.Bunda krátkaks1117,60117,60
2.Čiapka zimnáks111,2111,21
3.Čiapka so šiltomks118,0018,00
4.Čiapka so štítkom (klobúčik)ks155,0855,08
5.Gombík napichovacíks60,523,12
6.Hviezda hodnostnáks240,4611,04
7.Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmiks218,5437,08
8.Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmiks218,5437,08
9.Náplecníkypár35,1515,45
10.Nohavice (sukňa)ks154,6054,60
11.Nohavice letné (sukňa letná)ks154,6054,60
12.Opasok koženýks111,1611,16
13.Poltopánky celoročnépár145,0045,00
14.Poltopánky letnépár143,8043,80
15.Ponožky letnépár61,006,00
16.Ponožky zimnépár31,504,50
17.Pulóverks139,8439,84
18.Rukavice kožené vzor 2000pár118,9318,93
19.Sakoks1118,80118,80
20.Spona na viazankuks13,843,84
21.Šálks17,447,44
22.Topánky celoročnépár1122,40122,40
23.Vestaks129,9529,95
24.Vetrovkaks1154,80154,80
25.Viazankaks14,204,20
Spolu:1 025,52