Nájdených 191
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
547/2010 Z. z. Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru 01.01.2011
351/2010 Z. z. Vyhláška o dopravnom poriadku dráh 15.09.2010
350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2010
205/2010 Z. z. Vyhláška o určených technických zariadeniach 15.05.2010
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 01.01.2010
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
57/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky pri preprave rádioaktívnych materiálov 01.03.2006
259/2001 Z. z. Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s. 01.08.2001
57/1998 Z. z. Zákon o Železničnej polícii 01.04.1998
143/1996 Z. z. Vyhláška o príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska SR 11.05.1996
258/1993 Z. z. Zákon o Železniciach SR 10.11.1993
625/1992 Zb. Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy 28.12.1992
112/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok 06.10.1969
28/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou 01.05.1967
81/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS) 01.11.1951
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
289/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú. 30.12.1948
288/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice. 30.12.1948