Nájdených 490
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom 01.04.2020
136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 01.06.2017
132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 01.06.2017
128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov 01.06.2017
127/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach 01.06.2017
126/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov 01.06.2017
123/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami 01.06.2017
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe 01.06.2017
253/2016 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 18.06.2016
105/2015 Z. z. Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom 01.06.2015
 
...