Nájdených 265
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu 01.02.2012
244/2009 Z. z. Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom 20.06.2009
570/2007 Z. z. Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít 01.01.2008
462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave 01.11.2007
448/2007 Z. z. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia 01.10.2007
451/2006 Z. z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi 15.07.2006
441/2006 Z. z. Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán 15.07.2006
384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným 01.07.2006
281/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 01.07.2006
280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 01.09.2006
276/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 01.07.2006
253/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s azbestom pri práci 01.06.2006
115/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 01.03.2006
291/2005 Z. z. Vyhláška o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 01.07.2005
120/2005 Z. z. Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom 01.04.2005
462/2004 Z. z. Vyhláška o predpokladoch na výkon starostlivosti o životné prostredie 01.10.2004
357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 01.10.2004
590/2003 Z. z. Nariadenie o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 01.01.2004
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004