Nájdených 34
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia 01.10.2018
120/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov 01.07.1996
47/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom 01.04.1964
229/1949 Zb. Zákon o vkladných knižkách. 05.11.1949
281/2019 Z. z. Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 01.10.2019
214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve 01.11.2018
68/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne
67/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
38/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
33/2016 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
31/2016 Z. z. Oznámenie opatrení o maximálnej výške technickej úrokovej miery
361/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, DSS a DDS
291/2016 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu 15.11.2016
239/2015 Z. z. Novela zákona o ochrane vkladov 15.10.2015
233/2012 Z. z. Novela zákonov o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o o ochrane vkladov 01.09.2012
505/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.12.2010
552/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
421/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.11.2008