Nájdených 357
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
152/1995 Z. z. Zákon o potravinách 01.01.1996
340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 18.09.2021
37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín 01.04.2020
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 01.05.2019
82/2018 Z. z. Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch 01.04.2018
232/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 15.10.2017
215/2017 Z. z. Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch 01.10.2017
83/2016 Z. z. Vyhláška o mäsových výrobkoch 01.06.2016
343/2016 Z. z. Vyhláška o niektorých výrobkoch z mlieka 01.04.2017
180/2016 Z. z. Vyhláška o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch 22.12.2016
179/2016 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko 22.12.2016
309/2015 Z. z. Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách 01.12.2015
243/2015 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na označovanie potravín 01.11.2015
229/2015 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách
164/2014 Z. z. Vyhláška označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné účely 01.07.2014
163/2014 Z. z. Vyhláška dobrovoľného označovania potravín na účely informovania spotrebiteľa 01.07.2014
132/2014 Z. z. Vyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, hubách, olejninách, zemiakoch a výrobkoch z nich 01.06.2014
30/2014 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na nápoje 01.04.2014
29/2014 Z. z. Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch 01.04.2014
24/2014 Z. z. Vyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách 01.04.2014
 
...