Redakčné oznámenie č. r1/c143/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z.

Čiastka 143/2005
Platnosť od 28.07.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

V § 2 ods. 1 majú byť namiesto slov „ ± 3 0C“ správne uvedené slová „(ti – 1) 0C až (ti + 3) 0C“.