Nájdených 2
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1 01.10.1990
99/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb