Nájdených 328
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Švajčiarskom o zastupovaní vo vízovom konaní
199/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
86/2015 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov 01.01.2012
474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí 01.01.2006
736/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
480/2002 Z. z. Zákon o azyle 01.01.2003
73/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
298/1999 Z. z. Zákon o správe štátnych hraníc 01.12.1999
143/1975 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou 22.12.1975
41/1974 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky 07.05.1974
18/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice 06.03.1974
25/1965 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky 08.04.1965
111/1948 Zb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem. 01.06.1948
2/1946 Zb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík. 21.01.1946
424/2020 Z. z. Novela zákona pobyte cudzincov 01.01.2021
23/2020 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Lotyšskom o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
70/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. a č. 480/2002 Z. z. 06.03.2019
376/2018 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti 01.01.2019
198/2018 Z. z. Novela zákona o azyle 20.07.2018
 
...