Vyhláška č. 122/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov.

Čiastka 40/1949
Platnosť od 30.05.1949
Účinnosť od 30.05.1949

122.

Vyhláška ministra dopravy

zo dňa 10. mája 1949

o dni zriadenia národných dopravných podnikov.

Minister dopravy vyhlasuje podľa § 7, ods. 1 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 311 Sb., o národných dopravných podnikoch, a podľa usnesenia vlády zo dňa 10. mája 1949:


Národné dopravné podniky „Československé železnice, národný podnik“, „Československá automobilová doprava, národný podnik“, „Československé aerolínie, národný podnik“, „Československá plavba labská, národný podnik“, „Československá plavba oderská, národný podnik“ a „Československá plavba dunajská, národný podnik“ sa zriaďujú dňom 1. januára 1949.


Petr v. r.