Nájdených 7
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2010
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
393/2011 Z. z. Zákon o dráhach 31.12.2011
361/2011 Z. z. Vyhláška o cestnej premávke 01.11.2011
386/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
381/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 4. októbra 1996 č. 5680/M-96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
73/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch 01.10.1974