Nájdených 9
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
179/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o koncesovaní pouličnej trolejbusovej dráhy v Jihlave. 12.07.1949
745/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003
260/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z. 01.08.2001
r1/c123/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
462/1992 Zb. Novela vyhlášky o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.12.1992
44/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.07.1985
123/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave 01.01.1980
118/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb. 01.11.1973
7/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok) 31.01.1963