Nájdených 447
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 01.07.2019
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
177/2014 Z. z. Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel 01.11.2014
393/2013 Z. z. Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií 31.12.2013
431/2012 Z. z. Nariadenie vlády o znížení emisií z dieselových motorov 02.01.2013
430/2012 Z. z. Nariadenie vlády o meraní emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva 02.01.2013
429/2012 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách na zníženie emisií motorov 02.01.2013
158/2011 Z. z. Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel 15.06.2011
351/2010 Z. z. Vyhláška o dopravnom poriadku dráh 15.09.2010
169/2010 Z. z. Osvedčenie o evidencii časť I, časť II a technické osvedčenie vozidla 01.06.2010
34/2010 Z. z. Nariadenie o vozidlách vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť a recyklovateľnosť 04.02.2010
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 01.01.2010
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
464/2009 Z. z. Podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 20.11.2009
349/2009 Z. z. Nariadenie o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav 01.09.2009
143/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu 01.05.2009
 
...