Nájdených 538
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.03.2012
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
135/1961 Zb. Cestný zákon 07.12.1961
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 01.09.2020
30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení 01.04.2020
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
45/2016 Z. z. Vyhláška o autoškolách 01.01.2016
44/2016 Z. z. Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 01.01.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
410/2014 Z. z. Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest 01.01.2015
497/2013 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta 01.01.2014
476/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta 01.01.2014
475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta 01.01.2014
317/2012 Z. z. Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave 15.10.2012
124/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 15.04.2012
59/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru 01.03.2012
249/2011 Z. z. Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií 01.08.2011
158/2011 Z. z. Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel 15.06.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
 
...