Nájdených 1584
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.03.2012
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.11.2011
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
143/1998 Z. z. Letecký zákon 01.07.1998
135/1961 Zb. Cestný zákon 07.12.1961
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
168/1996 Z. z. Zákon o cestnej doprave 01.09.1996
228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 01.09.2020
30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení 01.04.2020
28/2020 Z. z. Vyhláška o technických parametroch, ochranných pásmach a o používaní osobitných letísk 01.03.2020
5/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy 01.02.2020
492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky 01.01.2020
491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 01.01.2020
213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve 01.08.2019
185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 01.07.2019
16/2019 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel 21.12.2019
342/2018 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 02.01.2019
141/2018 Z. z. Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel 20.05.2018
 
...