Nájdených 72
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
194/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2011
337/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2010
335/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
252/2009 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2009
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
415/2006 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.01.2006
420/2004 Z. z. Zákon o mediácii 01.09.2004
300/1993 Z. z. Zákon o mene a priezvisku 01.01.1994
185/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 01.06.1990
412/2011 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2012
272/2011 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2011
511/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
336/2010 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2011
217/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2010
326/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.09.2009
325/2009 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2009