Nájdených 298
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov 01.01.2021
232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2019
231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2019
196/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2018
185/2018 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 01.01.2019
233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2018
219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny 01.01.2015
451/2013 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2014
181/2012 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2012
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
551/2009 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010 01.01.2010
508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami 01.01.2010
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
154/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 30.04.2009
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
336/2008 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2008
377/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2007
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008