Nájdených 3
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych. 01.01.1950
380/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach
15/1958 Zb. Zákon o zmene predpisov o osvojení 29.05.1958