Nájdených 41
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
335/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
415/2006 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
485/2004 Z. z. Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa 01.09.2004
13/1957 Zb. Zákon o čestnom odznaku „Materstvo" 16.03.1957
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych. 01.01.1950
91/1947 Zb. Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. 10.06.1947
474/2011 Z. z. Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí 01.01.2012
412/2011 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2012
411/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa 01.01.2012
388/2011 Z. z. Zákon o zmene Občianskeho súdneho poriadku 01.01.2012
345/2011 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
511/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
336/2010 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2011
267/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.09.2008
243/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike 30.05.2007
493/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.09.2006
383/2005 Z. z. Nariadenie o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa 01.09.2005