Nájdených 13
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
44/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom 01.07.1987
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych. 01.01.1950
180/1947 Zb. Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. 12.11.1947
102/1947 Zb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem. 24.06.1947
131/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 03.12.1976
124/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva 04.09.1968
72/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien 12.08.1962
61/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode 01.01.1956
59/1952 Zb. Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami 17.11.1952
130/1947 Zb. Zákon jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku. 22.07.1947
198/1946 Zb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody. 08.11.1946