Nájdených 24
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
251/2008 Z. z. Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro 05.07.2008
201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom 01.07.2008
420/2019 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom 01.01.2020
66/2018 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom 01.07.2018
412/2011 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2012
613/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
452/2004 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom 01.01.2005
317/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade v konaniach o určenie výživného súdom
348/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Britská Kolumbia v Kanade
638/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov 30.11.2002
245/2002 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného 01.11.2002
r1/c52/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.
101/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
132/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti 18.11.1976
14/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom 06.03.1974
78/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
33/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine 02.07.1959
15/1958 Zb. Zákon o zmene predpisov o osvojení 29.05.1958
4/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.