Redakčné oznámenie č. r1/c144/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z.

Čiastka 144/2004
Platnosť od 04.06.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

V prílohe č. 1 časti A IV. Obilniny bode 75. majú byť namiesto slov

„Sorghum bicolor (L.) Moench. Cirok dvojfarebný“

správne uvedené slová

„Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky“.