Nájdených 12
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2006 Z. z. Vyhláška o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2006
215/2001 Z. z. Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2001
199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 01.08.2019
r1/c184/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.
406/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe) 01.08.2002
239/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných 15.05.2002
146/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike
55/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení 25.03.1964
186/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja 28.12.1950
185/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby 28.12.1950
80/1950 Zb. Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov 01.07.1950
261/1949 Zb. Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja. 23.12.1949