Nájdených 346
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 15.10.2020
350/2019 Z. z. Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia 01.11.2019
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 01.05.2019
17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 01.03.2018
285/2017 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev 01.12.2017
422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 01.01.2016
387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín 01.01.2014
342/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov 15.11.2013
436/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na ochranu zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely 01.01.2013
432/2012 Z. z. Nariadenie vlády o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania 01.01.2013
377/2012 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely 01.01.2013
238/2012 Z. z. Nariadenie vlády na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec 15.09.2012
196/2012 Z. z. Vyhláška o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania 01.09.2012
178/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri 01.07.2012
148/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely 01.06.2012
143/2012 Z. z. Vyhláška o chove nebezpečných živočíchov 15.05.2012
100/2012 Z. z. Vyhláška o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu 01.04.2012
20/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 01.02.2012
19/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat 01.02.2012
18/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii oviec a kôz 01.02.2012
 
...