Nájdených 15
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1977 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.12.1977
55/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov 01.10.1977
53/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch 01.10.1977
39/1977 Zb. Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov 01.10.1977
523/2009 Z. z. Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov 15.12.2009
238/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.07.2007
393/1992 Zb. Vyhláška Česko-slovenskej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení neskorších predpisov 13.08.1992
20/1986 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
5/1986 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch 27.01.1986
91/1977 Zb. Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. 20.12.1977
40/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov 01.08.1977
26/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied 26.03.1970
199/1964 Zb. Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov 01.01.1965
54/1963 Zb. Zákon o Československej akadémii vied 18.07.1963
183/1960 Zb. Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov 01.01.1961