Nájdených 164
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
165/2013 Z. z. Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby 01.07.2013
164/2013 Z. z. Vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení 01.07.2013
476/2011 Z. z. Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov 01.01.2012
418/2009 Z. z. Podrobnosti v zozname občianskych združení a iných organizácií 01.11.2009
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
453/2007 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti 01.01.2008
353/2004 Z. z. Kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry 01.07.2004
340/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.06.2004
339/2004 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov 01.06.2004
337/2004 Z. z. Vyhláška o certifikácii mechanických prostriedkov a technických prostriedkov 01.06.2004
336/2004 Z. z. Vyhláška o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.06.2004
216/2004 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 01.05.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
205/2004 Z. z. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.07.2004
458/2003 Z. z. Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry 01.09.2004
166/2003 Z. z. Zákon o ochrane pred odpočúvaním 21.05.2003
241/2001 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.07.2001
46/1993 Z. z. Zákon o Slovenskej informačnej službe 15.02.1993