Nájdených 1582
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
152/1995 Z. z. Zákon o potravinách 01.01.1996
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 01.05.2019
43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 01.04.2019
383/2018 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov 01.01.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
172/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 01.07.2018
82/2018 Z. z. Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch 01.04.2018
17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 01.03.2018
285/2017 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev 01.12.2017
273/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny 15.11.2017
232/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 15.10.2017
215/2017 Z. z. Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch 01.10.2017
189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach 01.08.2017
135/2017 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 01.06.2017
35/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa 01.03.2017
83/2016 Z. z. Vyhláška o mäsových výrobkoch 01.06.2016
343/2016 Z. z. Vyhláška o niektorých výrobkoch z mlieka 01.04.2017
221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh 01.01.2017
 
...