Nájdených 1626
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
152/1995 Z. z. Zákon o potravinách 01.01.1996
340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 18.09.2021
283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 15.10.2020
282/2020 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 01.01.2022
37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín 01.04.2020
450/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 01.01.2020
449/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 01.01.2020
350/2019 Z. z. Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia 01.11.2019
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 01.05.2019
43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 01.04.2019
383/2018 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov 01.01.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve 01.01.2019
172/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 01.07.2018
82/2018 Z. z. Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch 01.04.2018
17/2018 Z. z. Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach 01.03.2018
285/2017 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev 01.12.2017
273/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny 15.11.2017
232/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 15.10.2017
 
...