Nájdených 305
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2015 Z. z. Autorský zákon 01.01.2016
167/2008 Z. z. Tlačový zákon 01.06.2008
86/2016 Z. z. Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
490/2013 Z. z. Vyhláška o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
486/2013 Z. z. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska 01.01.2011
567/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach 01.01.2010
506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach 01.01.2010
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 01.01.2009
495/2008 Z. z. Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín 01.02.2009
1/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch 01.02.2008
517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch 01.01.2008
646/2005 Z. z. Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb 30.12.2005
611/2004 Z. z. Podrobnosti o skúške spôsobilosti patentových zástupcov 01.12.2004
344/2004 Z. z. Zákon o patentových zástupcoch 01.07.2004
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 01.12.2003
258/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.08.2003
629/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o dizajnoch 01.12.2002
444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch 01.10.2002
223/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon 01.05.2002
 
...