Nájdených 74
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene a doplnení výnosu zákona o štátnej službe colníkov
490/2013 Z. z. Vyhláška o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
486/2013 Z. z. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 01.01.2014
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 31.12.2008
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2002
225/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia. 01.05.1949
221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2021
462/2013 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 01.01.2014
167/2013 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 736/2004 Z. z. 01.07.2013
551/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
546/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2012
504/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
478/2011 Z. z. Vyhláška o kritériách zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 01.01.2012
418/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 01.12.2011
389/2011 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov 01.01.2012
48/2011 Z. z. Novela Zákonníka práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.04.2011
543/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2011
122/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.04.2010
588/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
465/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2009