Vyhláška č. 379/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na fyzickú zdatnosť občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov

Čiastka 135/2009
Platnosť od 01.10.2009
Účinnosť od 01.10.2009 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

379

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. septembra 2009,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na fyzickú zdatnosť občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14a ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 305/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Požiadavky na fyzickú zdatnosť štátneho občana Slovenskej republiky žiadajúceho o prijatie do štátnej služby colníkov (ďalej len „občan“) sú:

a) absolvovanie previerky a splnenie limitov fyzickej zdatnosti v týchto disciplínach:

1. člnkový beh 4 krát 10 m,

2. skok do diaľky z miesta,

3. ľah a sed v priebehu 60 sekúnd,

4. zhyby na hrazde; ak ide o ženu, výdrž v zhybe,

5. beh v trvaní 12 minút,

b) absolvovanie disciplín v jednom dni a s prestávkami medzi jednotlivými disciplínami najmenej 10 minút.

§ 2

(1) Hodnotenie fyzickej zdatnosti občana sa získava súčtom bodov z disciplín uvedených v § 1 ods. 1 takto:

a) pre mužov
1. vyhovujúci20 a viac bodov,
2. nevyhovujúci19 a menej bodov,
b) pre ženy
1. vyhovujúca18 a viac bodov,
2. nevyhovujúca17 a menej bodov.

(2) Ak občan nedosiahne v niektorej z disciplín uvedených v § 1 ods. 1 ani jeden bod, jeho celkové hodnotenie fyzickej zdatnosti je „nevyhovujúci“.

(3) Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre mužov v členení podľa vekovej kategórie sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre ženy v členení podľa vekovej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 379/2009 Z. z.

Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre mužov v členení podľa vekovej kategórie

1. veková kategória: do 30 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
111,91652431 950
211,61752842 100
311,31853252 200
411,01963662 300
510,82074072 400
610,62184482 500
710,42284892 600
810,224052102 700
910,025056112 800
10  9,826060122 900

2. veková kategória: nad 30 do 35 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
112,41602221 900
212,11702632 050
311,81802942 150
411,61903352 250
511,42003762 350
611,22104072 450
711,02204482 550
810,82304892 650
910,624052102 750
1010,425055112 850

3. veková kategória: nad 35 do 40 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
112,81552011 850
212,61652322 000
312,41752632 100
412,21852942 200
512,01953252 300
611,82053562 400
711,62153972 500
811,42254382 600
911,22354692 700
1011,024550102 800

4. veková kategória: nad 40 do 45 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
113,41501801 700
213,21602011 800
313,01702321 900
412,81802632 000
512,61902942 100
612,42003352 200
712,22103662 300
812,02203972 420
911,82304282 550
1011,62404592 700

5. veková kategória: nad 45 do 50 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Zhyby
na hrazde
(opakovania)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
113,91451601 700
213,61551811 800
313,41652021 900
413,21752232 000
512,91852542 100
612,61952852 200
712,42053162 300
812,22153472 420
912,02253782 550
1011,82354092 700

Poznámka: Rozhodujúcim dňom na zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je deň, keď občan dosiahol príslušný vek.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 379/2009 Z. z.

Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti pre ženy v členení podľa vekovej kategórie

1. veková kategória: do 26 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta (centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
113,31452251 540
213,11502471 640
312,81552791 720
412,516030121 800
512,216833151 890
611,917536181 980
711,718040212 070
811,518643262 170
911,319546322 260
1011,120550382 350

2. veková kategória: nad 26 do 34 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
114,31352041 520
214,01402251 590
313,71452571 620
413,41502791 750
513,215830111 840
613,016533151 940
712,817036202 040
812,617639252 130
912,418542302 210
1012,219545352 290

3. veková kategória: nad 34 do 40 rokov

BodyČlnkový beh
4x10 metrov
(sekundy)
Skok do diaľky
z miesta
(centimetre)
Ľah a sed
v priebehu
60 sekúnd
Výdrž v zhybe
(sekundy)
Beh v trvaní
12 minút
(metre)
115,21251821 490
214,91302031 550
314,71352251 620
414,41402471 690
514,21482691 790
614,015528111 890
713,816032151 980
813,616635202 070
913,417538262 150
1013,218540322 230

Poznámka: Rozhodujúcim dňom na zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je deň, keď občan dosiahol príslušný vek.