Vyhláška č. 193/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.

Čiastka 57/1949
Platnosť od 25.07.1949
Účinnosť od 09.08.1949

193

Vládna vyhláška

zo dňa 16. júla 1949,

ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.


So zreteľom na vyhlásenie Smluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode, uvedenej do dočasnej platnosti vládnou vyhláškou zo dňa 8. apríla 1948, č. 59 Sb., urobenému v Annecy dňa 9. mája 1949 (diel E listiny XIX), zrušuje sa podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody (Poznámka k sadz. čís. 12, „Pomaranče okrem mandariniek v polodebnách ............ 100).


Fierlinger v. r.