Nájdených 1365
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020 01.01.2020
172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie 01.07.2019
324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov 01.01.2021
232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2019
231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2019
196/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2018
185/2018 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 01.01.2019
159/2018 Z. z. Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného 15.06.2018
115/2018 Z. z. Nariadenie úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby 15.04.2018
93/2018 Z. z. Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia 01.04.2018
67/2018 Z. z. Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné 10.03.2018
20/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 31.01.2018
 
...