Nájdených 1445
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách 01.01.2009
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
399/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022 01.01.2022
377/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 31.12.2021
255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 01.07.2021
246/2021 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2022 01.01.2022
244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2021
103/2021 Z. z. Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19 19.03.2021
432/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 01.01.2021
431/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021 01.01.2021
385/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 01.01.2021
384/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 01.01.2021
383/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2021
382/2020 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2021
296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku 31.10.2020
174/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2020
 
...