Zákon č. 100/1988 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 21/1988
Platnosť od 16.06.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.