Čiastka č. 21/1988 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1988 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení 01.10.1988
101/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o certifikácii výrobkov 01.07.1988