Uznesenie č. 114/1979 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.

114

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 25.októbra 1979

o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. júla 1979 č. 76 Zb. o zvýšení dôchodkov.

Indra v. r.