Záložka súvislosti

Kontext predpisu popísaný formou vzťahov k ostatným predpisom.

40-1964-souvislosti.png
Popis zobrazených častí:

 1. Je vykonávaný: zoznam predpisov, ktoré vykonávajú (konkretizujú) určité časti konkrétneho predpisu.
  (vykonávací vzťah zo strany vykonávajúceho predpisu)
  Vykonáva: nadradený predpis (vždy jeden) alebo jeho časť, ktorý je vykonávaný
 2. pasívna derogácia
  Je menený: zoznam noviel, ktoré "spôsobili" znenie zobrazeného konsolidovaného znenia.
 3. aktívna derogácia
  Mení: zoznam predpisov, ktoré sú menené zobrazeným predpisom.
 4. Ruší: zoznam predpisov, ktoré konkrétny predpis ruší.
  (rušiaci vzťah z druhej strany)
  Je zrušený: predpis (vždy jeden), ktorý zobrazený predpis zrušil
 5. Je republikovaný: úplné znenia vyhláseného predsedníctvom parlamentu (pozor, nezáväzné!)
  republikačný vzťah zo strany republikujúceho predpisu)
  Republikuje: predpis (vždy jeden), ktorého je zobrazený predpis úplným znením
 6. Rozhodovaný nálezom ÚS: zoznam nálezov Ústavného súdu rozhodujúcich o zobrazenom predpise.
  (vzťah zo strany nálezu)
  Nález rozhoduje o: predpis alebo predpisy, o ktorých zobrazený nález rozhoduje