Nájdených 40
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2021
173/2017 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2017
186/2013 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2013
194/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2011
300/2010 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2010
324/2009 Z. z. Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie 01.09.2009
252/2009 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2009
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
225/2008 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2008
291/2007 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2007
415/2006 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
382/2005 Z. z. Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi, aktivačného a ochranného príspevku 01.09.2005
262/2005 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2005
372/2004 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2004
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
468/2011 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom 01.07.2013
180/2011 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 01.07.2011
563/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
562/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2009