Nájdených 324
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku 31.10.2020
140/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 01.01.2021
139/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 01.01.2021
131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 22.05.2020
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 15.08.2016
228/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
436/2015 Z. z. Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde 01.01.2016
283/2015 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2016 01.01.2016
157/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu 01.08.2015
415/2014 Z. z. Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 01.01.2015
295/2014 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015 01.01.2015
288/2014 Z. z. Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 01.01.2015
15/2014 Z. z. Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde 01.02.2014
504/2013 Z. z. Opatrenie k výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia 01.01.2014
469/2013 Z. z. Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 2014 01.01.2014
329/2013 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2014 31.10.2013
 
...