Nájdených 307
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
229/2016 Z. z. Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 15.08.2016
228/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
436/2015 Z. z. Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde 01.01.2016
283/2015 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2016 01.01.2016
157/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu 01.08.2015
415/2014 Z. z. Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 01.01.2015
295/2014 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015 01.01.2015
288/2014 Z. z. Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 01.01.2015
15/2014 Z. z. Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde 01.02.2014
504/2013 Z. z. Opatrenie k výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia 01.01.2014
469/2013 Z. z. Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 2014 01.01.2014
329/2013 Z. z. Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2014 31.10.2013
294/2013 Z. z. Opatrenie o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2013 30.09.2013
16/2013 Z. z. Vyhláška o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 01.02.2013
437/2012 Z. z. Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 2013 01.01.2013
329/2012 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy dôchodkovej dávky a úrazovej renty v roku 2013 01.01.2013
 
...