Nájdených 88
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
164/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 30.04.2010
592/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2009 01.01.2009
263/2008 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 01.08.2008
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
580/2005 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Sociálnu poisťovňu 01.01.2006
157/2004 Z. z. Opatrenie o informácii o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 26.03.2004
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa 01.01.2004
462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 01.09.2002
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici 01.07.2002
305/1999 Z. z. Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do koncentračných táborov 01.12.1999
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2021
69/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.03.2012
572/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010