Nájdených 693
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky 01.01.2020
443/2019 Z. z. Vyhláška o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2020
324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov 01.01.2021
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
426/2015 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka 01.01.2016
420/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o stupňoch vojenských vyznamenaní
383/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
382/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o druhoch vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov
381/2015 Z. z. Oznámenie o výnose na účely nároku na dodatkovú dovolenku
380/2015 Z. z. Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy 02.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2016
119/2015 Z. z. Novela zákona o vojenských obvodoch 05.06.2015
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
328/2012 Z. z. Vyhláška o evakuácii 01.11.2012
220/2012 Z. z. Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 15.08.2012
114/2012 Z. z. Vyhláška o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí 01.07.2012
 
...