Vyhláška č. 309/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Čiastka 88/2015
Platnosť od 20.11.2015
Účinnosť od 01.12.2015

309

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 4. novembra 2015

o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje požiadavky na výrobu

a) kvasného octu,

b) korenín; nevzťahuje sa na liečivé rastlinné drogy, čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie a sušené ovocie a na čerstvé jedlé huby a ich časti,

c) horčice a iných chuťových prípravkov,

d) čaju, čajových extraktov a prípravkov z nich,

e) kávy, kávovín a výrobkov z nich,

f) jedlých solí,

g) dehydrovaných pokrmov, polievkových prípravkov a ochucovadiel,

na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) kvasným octom potravina s okysľujúcim účinkom získaná procesom octovej fermentácie mikroorganizmami rodu Acetobacter a Gluconobacter alebo alkoholovej fermentácie poľnohospodárskych surovín určená na ľudskú spotrebu; môže byť ochutený, napríklad výťažkami z korenín alebo z bylín, s bylinami alebo s plodmi rastlín,

b) koreninou časť rastlín, a to najmä koreň, cibuľa, kôra, listy, byliny, kvety, plody, semená alebo časti z nich, spracované nie viac, ako je technologicky nevyhnutné, ktoré sa pre svoj obsah vonných látok a chuťových látok používajú na korenenie, zvýraznenie vône a chuti potravín, spravidla sú v sušenej forme; jedlé huby sa považujú za koreninu, ak sa pridávajú do potravín pre ich koreniace vlastnosti a koreniny môžu byť vcelku, vo forme úlomkov, nakrájané, rozdrvené alebo pomleté,

c) koreninovou zmesou zmes pozostávajúca len z korenín podľa písmena b),

d) koreninovým prípravkom zmes jednej koreniny alebo viacerých korenín podľa písmena b) s vonnými látkami a chuťovými látkami a ďalšími technologicky nevyhnutnými zložkami; musia obsahovať najmenej 60 percent hmotnostných (ďalej len „% hmot.“) korenín; jedlú soľ môže obsahovať v množstve najviac 5 % hmot.,

e) prípravkom s koreninami zmesi rôznych zložiek s koreninou alebo s viacerými koreninami podľa písmena b) s vonnými látkami a chuťovými látkami; môžu obsahovať zložky len v množstve nevyhnutnom na dosiahnutie účelu použitia,

f) polievkovým korením zmes korenín pozostávajúca zo sušených koreninových polievkových bylín a koreninovej zeleniny; okrem týchto zložiek nesmie obsahovať žiadne iné zložky,

g) koreninovou soľou zmes jedlej soli s koreninou, viacerými koreninami, koreninovými prípravkami alebo sušenými rastlinnými časťami, ako je cibuľa, cesnak, pór; obsahuje najmenej 15 % hmot. korenín okrem cesnaku a viac ako 40 % hmot. jedlej soli, pomer jedlej soli a korenín sa určuje tak, aby spravidla dosolenie alebo dokorenenie iným spôsobom nebolo potrebné,

h) karí alebo karí korením koreninový prípravok obsahujúci kurkumu a ďalšie koreniny, a to najmä čierne korenie, papriku, čili, zázvor, koriander, kardamón, klinčeky, nové korenie, môže obsahovať aj iné prísady, ako sú škrob, strukovinová múčka, dextróza, jedlá soľ; jedlú soľ môže obsahovať v množstve najviac 5 % hmot., ostatné prísady môže obsahovať v množstve najviac 10 % hmot.,

i) koreninovou aromatickou látkou vonná látka a chuťová látka vyrábané extrakciou korenín, ktoré môžu byť viazané na vhodný nosič; obsahujú len prírodné vonné látky a prírodné chuťové látky,

j) aromatizovaným koreninovým prípravkom výrobok podľa písmena d), v ktorom môžu byť koreniny úplne alebo čiastočne nahradené koreninovými aromatickými látkami,1)

k) aromatizovanou koreninovou soľou výrobok podľa písmena g), v ktorom môžu byť koreniny celkom alebo čiastočne nahradené koreninovými aromatickými látkami,

l) amómom sušené semená plodov amómu (Amomum aromaticum Roxb., Amomum kepulaga Sprague et Burk, Amomum krervanh Pierre ex Gagnepain, Amomum subulatum Roxb. alebo Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire),

m) anízom zrelé plody bedrovníka anízového (Pimpinella anisum L.),

n) badiánom sušené zrelé plody anízovca pravého (­Illicium verum Hooker F.),

o) bazalkou sušené zhŕňané alebo rezané nadzemné časti bazalky pravej (Ocimum basilicum L.),

p) bielym korením sušené zrelé plody čierneho korenia (Piper nigrum L.), z ktorých je odstránená vrchná vrstva perikarpu,

q) bobkovým listom sušené listy vavrína pravého (­Laurus nobilis L.),

r) borievkou sušené plody borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) alebo borievky červenej (Juniperus oxycedrus L.),

s) černuškou sušené semená černušky siatej (Nigella sativa L.) alebo černušky damascénskej (Nigella damascena L.),

t) čiernym korením po fermentácii sušené zelené plody čierneho korenia (Piper nigrum L.),

u) dlhým korením sušené zrelé plody piepru dlhého (Piper longum L.),

v) ďumbierom (zázvorom) umyté a vysušené alebo dekortikované a vysušené, vápnené alebo nevápnené podzemky ďumbiera lekárskeho (Zingiber officinale Roscoe),

w) feniklom zrelé plody fenikla obyčajného (Foeniculum vulgare P. Mill.),

x) galgánom sušené podzemky alpínie galangovej (Alpinia galanga Wild) alebo alpínie liečivej (Alpinia officinalis Hance),

y) granátovými semenami sušené semená granátovníka púnskeho (Punica granatum L.),

z) horčicou bielou semená horčice bielej (Sinapis alba L.),

aa) horčicovými semenami ako korenina semená odrôd kapusty (Brassica bois L., Brassica hirta Moench, Brassica nigra (L.) Koch, Brassica juncea (L.) Czern.) alebo semená príbuzných odrôd,

ab) horčicovým práškom alebo mletou horčicou prášok vyrobený z horčicových semien, z ktorých sa prevažne odstránili šupy, pričom sa môže odstrániť aj časť viazaného oleja,

ac) kardamónom sušené vylúpané semená plodov kardamónu malabarského (Elettaria cardammonum W. M.),

ad) kajenskou paprikou alebo čili paprikou sušené zrelé plody drobnoplodých pálivých odrôd paprík (Capsicum frutescens L., Capsicum baccatum L., Capsicum fastigiatum L.),

ae) kaparami plody kapary tŕnitej (Capparis spinosa L.),

af) klinčekami sušené kvetné puky klinčekovca korenného (Eugenia caryophyllata (L.) Thumb.),

ag) koriandrom sušené plody koriandra siateho (Coriandrum sativum L.),

ah) kôprom sušené nadzemné časti kôpra voňavého (Anethum graveolens L.),

ai) kôprovými semenami sušené plody kôpra voňavého,

aj) kubébami sušené zrelé plody piepra kubébového (Piper cubeba L.),

ak) kurkumou sušené podzemky kurkumy dlhej (Curcuma longa L.),

al) ligurčekom sušené listy ligurčeka lekárskeho (Levisticum officinale Koch.),

am) majoránom sušené zhŕňané alebo rezané nadzemné časti majoránu záhradného (Majorana hortensis Moench.),

an) mätou sušené nadzemné časti mäty roľnej (Mentha arvensis L.), mäty piepornej (Mentha piperita L.) alebo mäty sivej (Mentha spicata L.),

ao) materinou dúškou sušené zhŕňané alebo rezané nadzemné časti dúšky materinej (Thymus serpyllum L.),

ap) medovkou sušené nadzemné časti medovky lekárskej (Melissa officinalis L.),

aq) muškátovým kvetom sušené zrelé šupy tvoriace obal semien muškátovníka voňavého (Myristica fragrans Houtt.),

ar) muškátovým orechom sušené vápnené alebo nevápnené vylúpané jadrá zrelých plodov muškátovníka voňavého, na ktorých môže byť jemná vrstva vápna,

as) novým korením sušené plody pimentovníka pravého (Pimenta officinalis Lindl.),

at) palinou alebo estragónom sušené listy a kvety paliny dračej (Artemisia dracunculus L.),

au) pamajoránom alebo oreganom sušené zhrnuté kvitnúce výhonky pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L., Origanum majorana L. alebo Origanum onites L.),

av) paprikou rozdrvené sušené zrelé plody rôznych foriem papriky ročnej (Capsicum annuum L.),

aw) pažítkou sušené listy cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.),

ax) petržlenom sušené nadzemné časti petržlenu záhradného (Petroselinum crispum Miller Nyman ex A. W. Hill, Petroselinum hortense H. alebo Petroselinum sativum Hoffm.),

ay) rascou sušené zrelé semená rasce lúčnej (Carum carvi L.),

az) rímskou rascou sušené zrelé semená rascovca obyčajného (Cuminum cyminum L.),

ba) rozmarínom sušené listy rozmarínu lekárskeho (Rosmarinum officinalis L.),

bb) sladkým drievkom sušené podzemné časti sladkovky hladkoplodej (Glycyrrhiza glabra L.),

bc) saturejkou sušené nadzemné časti saturejky záhradnej (Satureia hortensis L.) alebo saturejky horskej (Satureia montana L.),

bd) senovkou semená senovky gréckej (Trigonella fonrum-graecum L.),

be) sumachom sušené mleté plody škumpy koželužskej (Rhus coriaria L.),

bf) šafránom sušené blizny kvetu šafrana pravého (Crocus sativus L.),

bg) šalviou sušené listy šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.),

bh) škoricou sušená kôra odrôd škoricovníka (Cinnamomum zeylanicum Blume, Cinnamomum burmanii Blume, Cinnamomum aromaticum Nees alebo Cinnamomum cassiaBlume), z ktorých sa celkom alebo čiastočne odstránila vrstva vonkajších pletív,

bi) tymianom sušené zhŕňané alebo rezané nadzemné časti dúšky tymianovej (Thymus vulgaris L.) alebo dúšky materinej (Thymus serpyllum L.),

bj) vanilkou sušené celé struky vanilky pravej (Vanilla fragrans Salisb. Ames), vanilky tahitskej (Vanilla tahitensis Moore) alebo vanilky pompónovej (Vanilla pompona Schiede),

bk) vôňovcom sušené nadzemné časti vôňovca citrónového (Cymbopogon citratus DC Stapf.),

bl) zeleným korením sušené nezrelé plody čierneho korenia (Piper nigrum L.),

bm) zelerovými semenami sušené plody zeleru voňavého (buľvového) (Apium graveolens L.),

bn) zelerovou vňaťou sušené nadzemné časti zeleru voňavého alebo zeleru listového (Apium foliatum L.),

bo) vlastnými organickými prímesami korenín časti vlastnej koreninovej rastliny, predovšetkým úlomky stonky, plodu, listov, semien alebo prázdnych plodov, ako tie, ktoré sú určené na výrobu koreniny,

bp) cudzími organickými prímesami korenín časti rastlín, plodov alebo semien pochádzajúcich z iných rastlín,

bq) cudzími anorganickými prímesami korenín prímesi iného ako organického pôvodu, najmä hrudky hliny, kamienky alebo piesok,

br) horčicou potravina vyrábaná predovšetkým z mletých semien horčice bielej (Sinapis alba L.), kapusty čiernohorčičnej (Brassica nigra (L.) Koch.) a kapusty sitinovitej (Brassica juncea (L.) Czern.). Pri výrobe sa môžu použiť ďalšie suroviny najmä pitná voda, kvasný ocot, víno, jedlá soľ, korenie a cukor,

bs) horčicovými semenami na výrobu horčice semená horčice bielej (Sinapis alba L.), ktoré majú svetložltú farbu, kapusty čiernohorčičnej (Brassica nigra (L) Koch.) a kapusty sitinovitej (Brassica juncea (L.) Czern.), ktoré majú červenohnedú až tmavohnedú farbu,

bt) plnotučnou horčicou horčica, ktorá sa vyrába z neodtučnených, jemne zomletých semien svetložltých druhov horčice bielej; má korenistú vôňu a octovú vôňu, jej chuť je korenistá, pomerne ostrá, kyslastá a mierne slaná,

bu) kremžskou horčicou horčica, ktorá sa vyrába z mletých semien žltých druhov horčice s prídavkom z neodtučnených, nahrubo zomletých alebo drvených semien horčice čiernej; obsahuje zreteľné tmavé časti šúp a jej chuť je sladkastá a jemne korenistá,

bv) dijonskou horčicou horčica, ktorá sa vyrába z neodtučnených semien horčice hnedej, z ktorých sa odstránili šupy, pričom ich zvyškové množstvo môže byť najviac 2,0 % hmot.,

bw) iným chuťovým prípravkom výrobok alebo polotovar alebo polovýrobok určený na použitie bez jeho tepelnej úpravy najmä na ochutenie pokrmov, môže byť práškový, pastovitý alebo tekutý; medzi iné chuťové prípravky sa zaraďujú najmä studená omáčka (napríklad dressing a kečup), zálievka na zeleninový šalát, polotovar na prípravu studenej omáčky, polotovar na prípravu zálievky na zeleninový šalát,

bx) kečupom výrobok z rajčiakov a ďalších druhov zeleniny alebo ovocia s pridaním cukru alebo iných sladidiel, korenín a iných pochutín a prídavných látok,

by) prímesami organického pôvodu horčicových semien na výrobu horčice semená kultúrnych olejnín okrem semien horčice, semená horčice so zrejmými znakmi klíčenia, zlomky horčicových semien, semená horčice poškodené škodcami, semená horčice so zmenenou farbou šupky a čiastočne porušeným jadrom, semená nevyzretej horčice zelenej farby a semená so zeleným jadrom,

bz) nečistotami horčicových semien na výrobu horčice nečistoty

1. organického pôvodu, a to najmä semená kultúrnych rastlín alebo divo rastúcich rastlín okrem kultúrnych olejnín, prázdne semená olejnín bez jadra, semená so zmenenou farbou šupky a tmavým jadrom, časti stopiek, lodýh, šešúľ a listov,

2. anorganického pôvodu, a to najmä zemina, piesok, prach, kamienky,

ca) čajom výrobok rastlinného pôvodu, a to z čajovníka čínskeho (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze), z rôznych druhov bylín, ovocia, korenín a ich zmesí, ktorý je určený na prípravu nápoja alebo aj nápoj pripravený z takéhoto výrobku,

cb) čajovníkovým čajom výrobok vyrábaný len z listov, púčikov listov a krehkých stoniek čajovníka (Camellia sinensis (L.), O. Kuntze),

cc) fermentáciou listu čajovníka technologická fáza jeho spracovania pôsobením vlastných enzýmov a vzdušného kyslíka, pri ktorej dochádza k oxidácii taníno-katechinového komplexu; farba listu čajovníka sa mení na medovo červenú a čaj získava výraznú charakteristickú vôňu a chuť,

cd) fixovaním listu čajovníka technologická fáza jeho spracovania sušením, pri ktorej dochádza pôsobením horúceho vzduchu k inaktivácii enzýmov; listy čajovníka získavajú hnedočiernu farbu,

ce) technológiou CTC (crusting – drvenie, tearing – trhanie, curling – rolovanie) je technologický proces výroby, pri ktorom sa listy čajovníka pred zvinutím čiastočne narežú,

cf) klasickou technológiou spracovania listov čajovníka technologický postup, pri ktorom sa listy čajovníka spracúvajú zavädnutím, zvinutím, fermentáciou, fixovaním, sušením a triedením,

cg) listovým čajom čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába z listu čajovníka klasickou technológiou,

ch) zlomkovým čajom alebo drobným čajom čajovníkový čaj z kúskov listov čajovníka, ktoré sa pri výrobe listového čaju vytriedia alebo režú; vyrába sa klasickou technológiou alebo technológiou CTC,

ci) čajovým výsevkom čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába z listov čajovníka alebo ich zlomkov, ktoré prepadávajú sitom o veľkosti strany oka 1,0 mm a neprepadávajú sitom o veľkosti strany oka 0,7 mm,

cj) čajovým prachom čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába preosiatím listov čajovníka alebo ich zlomkov sitom o veľkosti strany oka 0,16 mm,

ck) čiernym čajom fermentovaný čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába spracúvaním listov čajovníka v technologických fázach zavädnutia, zvinutia, fermentácie, sušenia a triedenia,

cl) zeleným čajom nefermentovaný čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába spracúvaním listov čajovníka v technologických fázach najmä fixácie, sušenia, zvinutia a triedenia,

cm) žltým čajom polofermentovaný čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába spracúvaním listov čajovníka v technologických fázach zavädnutia, zvinutia a fermentácie, sušenia a triedenia; proces fermentácie sa približne v jeho polovici prerušuje fixáciou,

cn) čajom Oolong čaj, ktorý sa vyrába akceptovateľnými procesmi, a to hlavne zavädnutím, zvinutím (maceráciou listov, čiastočnou fermentáciou), prevzdušnením a sušením,

co) aromatizovaným čajom čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába z listov čajovníka aromatizovaním najmä kvetmi alebo plodmi iných rastlín, koreninami, vonnými látkami alebo chuťovými látkami,1) a to pridaním ich malého množstva do čajovníkového čaju,

cp) bielym čajom čaj, ktorý sa vyrába z jemných výhonkov čajovníka, ktoré sú opatrne trhané tak, aby sa minimalizovalo ich poškodenie, musí byť minimálne spracovaný s výnimkou sušenia, ktoré sa vykonáva prirodzene; zvyčajne sa pridáva do výberových čajových zmesí,

cq) čajom, ktorý obsahuje vrcholové listové púčiky, prvé listy a malé množstvo stoniek čajovníkového výhonku čajovníkový čaj triedy kvality označovanej slovami „Orange Pekoe“ (OP),

cr) čajom, ktorý obsahuje druhé listy alebo tretie listy a väčšie množstvo stoniek čajovníkového výhonku čajovníkový čaj triedy kvality označovanej slovom „Pekoe“ (P),

cs) čajom, ktorý obsahuje veľké a hrubé listy, ako aj veľké množstvo stoniek čajovníkového výhonku čajovníkový čaj triedy kvality označovanej slovami „Pekoe Souchong“ (PS) alebo „Souchong“ (S),

ct) jednodruhovým čajovníkovým čajom čaj, ktorý sa vyrába z čajovníkového čaju rovnakého pôvodu spracúvaného rovnakým technologickým procesom,

cu) čajovou zmesou zmes, ktorá sa vyrába zmiešaním čajovníkových čajov rôzneho pôvodu alebo zmiešaním čajovníkových čajov spracúvaných rôznymi technologickými procesmi,

cv) čajovníkovým čajom bez kofeínu alebo aromatizovaným čajovníkovým čajom bez kofeínu čajovníkový čaj alebo aromatizovaný čajovníkový čaj, ktorý v 100 g sušiny obsahuje najviac 0,4 g kofeínu,

cw) čajovým extraktom vodný výluh z čajovníkového čaju; môže byť kvapalný, pastovitý alebo práškový,

cx) aromatizovaným čajovým extraktom čajový extrakt, do ktorého sa pridávajú vonné látky alebo chuťové látky,

cy) čajovým extraktom bez kofeínu alebo aromatizovaným čajovým extraktom bez kofeínu čajový extrakt alebo aromatizovaný čajový extrakt, ktorý v 100 g sušiny obsahuje najviac 1,2 g kofeínu,

cz) čajom maté (Yerba Maté Tea, paraguajský čaj) výrobok vyrábaný z listov stromu cesmíny paraguajskej (Ilex paraguariensis A. St. Hil.) technologickým procesom sušenia a žíhania priamym ohňom a následného drvenia; podľa spôsobu spracovania môžu byť listy svetlozelenej farby, stredne tmavej farby alebo tmavohnedej farby,

da) bylinným čajom výrobok, ktorý sa vyrába z rastlinných častí, iných ako Camellia sinensis (L.), O. Kuntze; vyrába sa najmä zo sušených častí bylín a ich zmesí uvedených v prílohe č. 3 tabuľke č. 1, možno ho vyrábať aj ako zmes so sušenými plodmi ovocia alebo s jeho časťami alebo s čajovníkovým čajom, pričom množstvo bylín v zmesi musí byť viac ako 50 % hmot.,

db) ovocným čajom výrobok, ktorý sa vyrába najmä zo sušených plodov ovocia alebo zo sušených častí plodov ovocia; možno ho vyrábať aj ako zmes so sušenými časťami bylín a ich zmesí uvedených v prílohe č. 3 tabuľke č. 1 alebo s čajovníkovým čajom, pričom množstvo sušeného ovocia v zmesi musí byť viac ako 50 % hmot.,

dc) koreninovým čajom výrobok, ktorý sa vyrába z časti rastlín, ako sú koreň, cibuľa, kôra, listy, byliny, kvety, plody, semená alebo časti z nich, uvedených v § 2 písm. l) až bn) a v prílohe č. 1; množstvo korením musí byť viac ako 50 % hmot.,

dd) bylinným čajom jednodruhovým, ovocným čajom jednodruhovým alebo koreninovým čajom jednodruhovým čaj z jedného druhu byliny, z jedného druhu ovocia alebo z jedného druhu koreniny.

de) aromatizovaným bylinným čajom, aromatizovaným ovocným čajom alebo aromatizovaným koreninovým čajom bylinný čaj, ovocný čaj alebo koreninový čaj aromatizovaný pridaním vonných látok alebo chuťových látok,

df) extraktom z bylinného čaju, extraktom z ovocného čaju alebo extraktom z koreninového čaju vodný výluh z bylinného čaju, ovocného čaju alebo koreninového čaju; môže byť kvapalný, pastovitý alebo práškový,

dg) aromatizovaným extraktom z bylinného čaju, aromatizovaným extraktom z ovocného čaju alebo aromatizovaným extraktom z koreninového čaju extrakt z bylinného čaju, extrakt z ovocného čaju alebo extrakt z koreninového čaju, do ktorého sa pridávajú vonné látky alebo chuťové látky; môže byť kvapalný, pastovitý alebo práškový,

dh) rozpustným prípravkom s čajovým extraktom, rozpustným prípravkom s extraktom z bylinného čaju, rozpustným prípravkom s extraktom z ovocného čaju alebo rozpustným prípravkom s extrak­tom z koreninového čaju výrobok rozpustný vo vode určený na prípravu nápoja jeho rozpustením vo vode; okrem extraktu z čajovníkového čaju, bylinného čaju, ovocného čaju alebo koreninového čaju obsahuje aj iné zložky,

di) zelenou kávou alebo surovou kávou sušené plody kávovníka (rod Coffea) zbavené oplodia a striebristého osemenia; člení sa na druhy arabica, canephora, liberica, robusta a iné,

dj) praženou kávou výrobok, ktorý sa získava pražením zelenej kávy,

dk) mletou praženou kávou výrobok, ktorý sa získava mletím praženej kávy,

dl) pražením kávy zahrievanie zelenej kávy na teplotu, pri ktorej nastávajú zmeny štruktúry a zloženia zelenej kávy,

dm) kávovou zmesou zmes praženej kávy rôznych odrôd; môže byť pripravená pred pražením alebo až po upražení,

dn) dekofeínovanou praženou kávou káva, ktorá sa v surovom stave zbaví kofeínu spravidla extrak­ciou organickým rozpúšťadlom,

do) aromatizovanou kávou pražená káva, ktorá získava arómu pridaním prírodných aromatických látok) alebo látok s prírodne identickými aromatickými látkami,

dp) kávovinou alebo náhradou kávy výrobky vyrábané z kvalitnej, očistenej, usušenej a upraženej suroviny bohatej na polysacharidy, a to najmä koreňov čakanky obyčajnej (Cichorium intybus L.), raže (Secale L.), jačmeňa (Hordeum L.), cukrovej repy (Beta vulgaris provar. altissima Doell, Helm) alebo plodov figovníka (Ficus L.) – fíg,

dq) aromatizovanou kávovinou náhrady kávy, ktoré získavajú arómu špeciálnym pražením alebo pridaním prírodných aromatických látok, alebo látok identických s prírodnými),

dr) prímesami kávy alebo kávoviny organické látky alebo anorganické látky, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou kávy alebo kávoviny,

ds) varenou jedlou soľou chlorid sodný získaný varením soľanky z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú prirodzene v ložisku soli, prípadne s podielom účelovo pridávaných látok,

dt) morskou jedlou soľou chlorid sodný získaný odparovaním morskej vody s podielom stopových prvkov a zlúčenín, ktoré sa s ňou vyskytujú v prírode, prípadne s podielom účelovo pridávaných látok,

du) kamennou jedlou soľou chlorid sodný získaný drvením a mletím banským spôsobom dobývanej soli z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú prirodzene v ložisku soli, prípadne s podielom účelovo pridávaných látok,

dv) jodáciou účelové pridávanie jódu vo forme jodidu draselného alebo jodičnanu draselného počas technologického procesu výroby jedlej soli pri dodržiavaní technologických podmienok optimálnej homogenizácie,

dw) jódovanou jedlou soľou zmes chloridu sodného s jodidom draselným alebo s jodičnanom draselným,

dx) fluoráciou účelové pridávanie fluóru do jedlej soli vo forme fluoridu draselného počas technologického procesu jej výroby pri dodržiavaní technologických podmienok optimálnej homogenizácie,

dy) fluorovanou jedlou soľou zmes chloridu sodného s fluoridom draselným,

dz) jedlou soľou so zníženým množstvom chloridu sodného zmes chloridu sodného a chloridu draselného,

ea) spekaním soli proces, ktorý prebieha vplyvom vzdušnej vlhkosti a spôsobuje spojenie zrniek soli do pevnej hmoty,

eb) dehydrovaným pokrmom zmes surovín sypkej, pastovitej alebo tuhej konzistencie určená na prípravu pokrmov, ktorá sa podľa návodu pred konzumáciou obnovuje spravidla vodou,

ec) polievkovým prípravkom koncentrát, ktorý sa používa na prípravu bujónu, polievky alebo na zvýraznenie chuti pokrmu,

ed) bujónom riedka, číra alebo mierne zakalená kvapalina vyrobená zo surovín živočíšneho pôvodu, zo surovín rastlinného pôvodu alebo z ich zmesi,

ee) ochucovadlom sypký, pastovitý alebo tekutý výrobok vyrábaný dehydratáciou alebo hydrolýzou surovín; používa sa na ochutenie pokrmov,

ef) dehydratáciou alebo dehydráciou termické alebo difúzne odstraňovanie vody, ktorým sa dosiahne mikrobiologická a chemická stabilita výrobku; rozlišuje sa dehydratácia suroviny v čerstvom stave, dehydratácia predhriatej suroviny a dehydratácia suroviny dusením, varením, škvarením alebo vymrazovaním.

Kvasný ocot

§ 3

Suroviny na výrobu kvasného octu

Na výrobu kvasného octu možno ako suroviny používať

a) lieh,

b) hrozno, hroznový mušt alebo ovocný mušt,

c) ovocie, obilniny, jačmenný slad, srvátku, med,

d) ďalšie výrobky poľnohospodárskeho pôvodu, ktoré obsahujú škrob alebo sacharidy.

§ 4

Označovanie

(1) Kvasný ocot vyrábaný len z jedného druhu suroviny musí mať názov tejto suroviny uvedený v jeho názve; kvasný ocot vyrábaný z viacerých druhov surovín musí mať v názve uvedené, že je vyrobený zo zmesi surovín a použité suroviny musia byť uvedené v označení zloženia podľa použitého množstva v klesajúcom poradí.

(2) Celkové množstvo kyselín sa v označení uvádza číselnou hodnotou zaokrúhlenou na celé číslo, vyjadrujúcou najmenšie množstvo kyselín vyjadrených ako kyselina octová v gramoch na 100 g kvasného octu alebo v hmotnostných percentách.

(3) Absolútna hodnota odchýlky celkového množstva kyselín môže byť najviac 0,5 g/100 g kvasného octu alebo 0,5 % hmot.

Koreniny

§ 5

Ustanovenia § 6 a 7 sa na sušenú zeleninu, sušené jedlé huby alebo ich sušené časti vzťahujú, len ak sa vyrábajú a umiestňujú na trh pre ich koreniace vlastnosti.

§ 6

Požiadavky na kvalitu

(1) Na výrobu korenín sa možno používať časti rastlín, ktoré sú uvedené v § 2 písm. l) až bn) a v prílohe č. 1.

(2) Na výrobu koreninových prípravkov možno používať protihrudkujúce látky v množstve najviac 1 % hmot.

(3) Fyzikálne a chemické požiadavky na koreniny sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Koreniny sa upravujú krájaním, lámaním, drvením alebo mletím; na trh ich možno umiestňovať aj ako celé časti rastlín.

§ 7

Označovanie

(1) V označení koreninovej papriky musí byť uvedené aj jej zaradenie podľa obsahu kapsaicínu uvedeného v prílohe č. 1, a to slovom „sladká“, „polosladká“ alebo „štipľavá“.

(2) V názve prípravku s koreninami musí byť uvedený odporúčaný účel použitia, napríklad „prípravok na korenenie klobás“; ak obsahuje viac ako 5 % hmot. jedlej soli, musí byť v označení zloženia uvedené aj jej množstvo v percentách.

(3) V názve koreninovej soli musí byť uvedený druh použitého korenia alebo účel použitia; ak je v názve uvedený druh použitého korenia, tak ten musí byť spojený so slovom „soľ“, napríklad „zelerová soľ“, odporúčaný účel použitia môže byť súčasťou názvu, napríklad „koreninová soľ na pečené kura“, „koreninová soľ na bravčové pečené“.

(4) Koreninový prípravok sa označuje názvom „karí“ alebo „karí korenie“; v označení jeho zloženia sa uvedie zoznam jednotlivých zložiek v klesajúcom poradí.

(5) Ak koreninový prípravok obsahuje jedlú soľ v množstve najviac 5 % hmot. nemusí sa v označení uvádzať jej percentuálny podiel.

(6) V názve aromatizovaných koreninových prípravkov, aromatizovaných koreninových solí musí byť uvedené označenie slovami „aromatizovaný koreninový prípravok“ alebo „aromatizovaná koreninová soľ“ a odporúčaný účel ich použitia alebo druh korenia.

Horčica a iné chuťové prípravky

§ 8

Požiadavky na výrobu

Na výrobu horčice sa nesmú používať horčicové semená s viac ako 2 % hmot. prímesí organického pôvodu.

§ 9

Požiadavky na kvalitu

(1) Horčica musí spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(2) Na zahustenie horčice sa nesmie používať škrob, múka ani sójová múka. Do horčice sa nesmie pridávať horčicový olej.

(3) V kečupe s refraktometrickou sušinou menej ako 30 % hmot. musí najmenej 7 % pochádzať z rajčiakovej suroviny. V kečupe s refraktometrickou sušinou najmenej 30 % hmot. musí najmenej 10 % pochádzať z rajčiakovej suroviny.

§ 10

Označovanie

(1) V názve kečupu s refraktometrickou sušinou najmenej 30 % hmot. možno uvádzať slovo „špeciál“, „extra“ alebo „prima“.

(2) V názve iného chuťového prípravku musí byť uvedená charakteristika označená slovami napríklad „studená omáčka“ alebo „dressing“, „kečup“, „prípravok na studenú omáčku“ alebo „prípravok na dressing“, „zálievka“, „prípravok na zálievku“.

(3) V označení iného chuťového prípravku sa musí uvádzať účel jeho použitia a jeho prevažujúce organoleptické vlastnosti; ak ide o prípravok vo forme polotovaru, v označení sa musí uvádzať aj návod na jeho prípravu.

Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich

§ 11

Požiadavky na kvalitu

(1) Čajovníkový čaj a rozpustný prípravok s čajovým extraktom musia spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 2.

(2) Práškový extrakt vyrobený z čajového extraktu alebo z aromatizovaného čajového extraktu musí obsahovať viac ako 95 % hmot. sušiny.

§ 12

Označovanie

(1) V názve výrobku rastlinného pôvodu podľa § 2 písm. ca) možno používať slovo „čaj“.

(2) V názve fermentovaného čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie slovami „čierny čaj“ alebo „fermentovaný čaj“.

(3) V názve polofermentovaného čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie slovami „žltý čaj“, „polofermentovaný čaj“, alebo ak ide o čaj Oolong slovami „­Oolong čaj“.

(4) V názve nefermentovaného čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie slovami „zelený čaj“ alebo „zelený čaj nefermentovaný“, alebo ak ide o biely čaj slovami „biely čaj“ alebo „biely čaj nefermentovaný“.

(5) V označení čajovníkového čaju v blízkosti názvu možno uvádzať veľkosť spracúvaných čajovníkových listov.

(6) V označení bieleho čajovníkového čaju možno uviesť aj jeho kvalitu.

(7) Čaj vyrobený z listov stromu cesmíny paraguajskej (yerba maté) sa musí označovať v názve slovami „čaj maté“, „Yerba Maté čaj“ alebo „paraguajský čaj“.

(8) V označení čajovníkového čaju možno okrem krajiny pôvodu uvádzať aj označenie miesta pôvodu, a to len ak tento čaj pochádza z príslušného miesta pôvodu. Ak ide o zmes čajov z rôznych miest pôvodu, musí sa v označení uvádzať slovo „zmes“; označenie miesta pôvodu možno uvádzať len vtedy, ak podiel čaju v zmesi z tohto miesta pôvodu tvorí viac ako 50 % hmot. a vyzmačuje sa osobitnými charakteristickými vlastnosťami tohto miesta pôvodu, napríklad „Assam. – zmes čierneho čaju“.

(9) Čajovníkový čaj, aromatizovaný čajovníkový čaj možno označiť slovami „bez kofeínu“ alebo „dekofeínovaný“, len ak 100 g sušiny obsahuje najviac 0,4 g kofeínu.

(10) V názve čaju zo sušených bylín, sušených plodov ovocia alebo zo sušených korenín alebo z ich sušených častí sa musí uvádzať označenie slovami „bylinný čaj“, „ovocný čaj“ alebo „koreninový čaj“.

(11) Bylinný čaj, ovocný čaj alebo koreninový čaj, ktorý sa vyrába z jedného druhu byliny, jedného druhu ovocia alebo z jedného druhu koreniny, možno označovať s uvedením druhu byliny, ovocia alebo koreniny, napríklad „šípkový čaj“ alebo „čaj zo šípok“.

(12) Na označenie bylinného čaju, ovocného čaju, koreninového čaju alebo čaju, ktorý je vyrobený z viacerých druhov bylín, ovocia, korenín alebo ich častí, možno používať slovné označenie „bylinný čaj“ alebo „čaj z bylinnej zmesi“, „ovocný čaj“, „čaj z ovocnej zmesi“, „koreninový čaj“ alebo „čaj zo zmesi korenín“. Pri zmesiach bylinného čaju, ovocného čaju a koreninového čaju sa používa tvar, napríklad „bylinno-ovocný čaj“, „čaj zo zmesi bylín a ovocia“, „bylinno-ovocná zmes čaju“, „bylinno-ovocno-koreni­nový čaj“, bylinno-ovocno-koreninová zmes čaju“ alebo „čaj zo zmesi bylín, ovocia a korenín“, pričom slovné tvary a poradie jednotlivých druhov čaju sa určuje podľa hmotnostného zastúpenia bylín, ovocia a korenín v čaji. Slovo „bylinný“ možno nahradiť slovom „bylinkový“ v príslušnom tvare.

(13) V označení zmesi bylinného čaju, ovocného čaju alebo koreninového čaju s čajovníkovým čajom sa musí uvádzať označenie množstva kofeínu, ak 100 g sušiny obsahuje viac ako 0,4 g kofeínu.

(14) Čajový extrakt bez kofeínu a aromatizovaný čajový extrakt bez kofeínu možno označiť slovami „bez kofeínu“ alebo „dekofeínovaný“, len ak 100 g sušiny obsahuje najviac 1,2 g kofeínu.

(15) V označení výrobku podľa § 2 písm. dh), ak ide o rýchlorozpustný výrobok, možno používať slovo „instantný“.

(16) V označení čaju sa musí uvádzať spôsob jeho balenia.

Káva, kávoviny a výrobky z nich

§ 13

Požiadavky na kvalitu

(1) Zelená káva určená na výrobu praženej kávy a výrobkov z nej môže mať vlhkosť najviac 14 % hmot.

(2) Pražená káva musí spĺňať tieto požiadavky:

a) zrná hnedé,

b) vlhkosť najviac 5 % hmot.,

c) množstvo kofeínu v sušine najmenej 0,6 % hmot.

(3) Pražená dekofeínovaná káva musí spĺňať tieto požiadavky:

a) zrná hnedé,

b) vlhkosť najviac 5 % hmot.,

c) množstvo kofeínu v sušine najviac 0,1 % hmot.

(4) Kávu a kávoviny možno aromatizovať prírodnými aromatickými látkami alebo aromatickými látkami identickými s prírodnými).

(5) Požiadavky na zloženie kávy a na zloženie kávovín sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 14

Označovanie

(1) Pražená káva jedného druhu sa v názve označuje spôsobom jej technologickej úpravy a názvom druhu; možno tiež uvádzať jej geografický pôvod, napríklad brazílska pražená mletá dekofeínovaná káva, robusta.

(2) Pražená káva viacerých odrôd sa v názve označuje slovom „zmes“, spôsobom jej technologickej úpravy a údajom o použitých druhoch kávy; možno tiež uvádzať ich geografický pôvod.

(3) Ak ide o zmes kávy a kávoviny, možno v názve kávy uviesť len množstvo kávy v hmotnostných percentách alebo názov uviesť slovami „zmes kávy a kávoviny“, pričom sa v označení zloženia uvedie množstvo kávy aj kávoviny v hmotnostných percentách.

(4) Aromatizovaná káva sa v názve musí označovať názvom vonnej látky a chuťovej látky, napr. pražená zrnková káva s jahodovou arómou.

(5) V názve praženej zrnkovej kávy alebo praženej mletej kávy označenie slovami „dekofeínovaná“ možno uvádzať, len ak ide o kávu podľa § 13 ods. 3.

(6) Aromatizovaná kávovina sa v názve musí označovať názvom použitej vonnej látky a chuťovej látky.

Jedlá soľ

§ 15

Druhy jedlej soli

(1) Jedlá soľ z hľadiska technologického procesu výroby sa člení na jedlú soľ

a) varenú,

b) morskú,

c) kamennú.

(2) Jedlá soľ z hľadiska prítomnosti prídavných látok sa člení na jedlú soľ

a) jódovanú,

b) jódovanú s fluórom,

c) so zníženým množstvom chloridu sodného.

§ 16

Požiadavky na kvalitu

(1) Jedlá soľ v suchom stave musí mať bielu farbu a slanú chuť bez cudzích príchutí a pachu.

(2) Jedlá soľ podľa § 15 ods. 1 písm. a) musí byť jódovaná.

§ 17

Požiadavky na jednotlivé druhy jedlej soli

(1) Množstvo chloridu sodného vo varenej jedlej soli musí byť najmenej 99 % hmot.

(2) Množstvo chloridu sodného v kamennej jedlej soli a morskej jedlej soli musí byť najmenej 97,5 % hmot.

(3) Najvyššie prípustné množstvo jodidu draselného alebo jodičnanu draselného v jódovanej jedlej soli po prepočte na jodid draselný je 35 mg.kg-1. Najnižšie množstvo jodidu draselného alebo jodičnanu draselného v jódovanej jedlej soli po prepočte na jodid draselný je 15 mg.kg-1.

(4) Množstvo minerálnych prímesí vo varenej jedlej soli môže byť najviac 0,7 % hmot. a v morskej jedlej soli a kamennej jedlej soli môže byť najviac 2,2 % hmot.

(5) Najvyššie prípustné množstvo fluoridu draselného vo fluórovanej jedlej soli môže byť 800 mg.kg-1.

(6) Ak ide o jedlú soľ podľa § 15 ods. 2 písm. c), množstvo chloridu draselného v nej môže byť najviac 40 % hmot.

(7) Najvyššia vlhkosť jedlej soli môže byť 0,3 % hmot.

§ 18

Označovanie

(1) Názov jedlej soli, pod ktorým sa umiestňuje na trh, musí byť v súlade s § 15.

(2) Ak sa jedlá soľ používa ako zložka potraviny, v označení zloženia tejto potraviny postačuje uvádzať slovo „soľ“.

Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá

§ 19

Suroviny

Na výrobu dehydrovaných pokrmov a polievkových prípravkov možno používať najmä zmesi dehydrovaného mäsa, zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín, živočíšnych tukov, rastlinných tukov, rastlinných olejov, húb, predvarených strukovín a sušených strukovín, bielkovinových hydrolyzátov alebo mäsových výťažkov a zeleninových výťažkov.

§ 20

Bujóny

(1) Mäsový bujón pripravený podľa návodu musí obsahovať najmenej 0,030 g/l dusíka a najviac 20 g/l jedlej soli.

(2) Slepačí bujón alebo hydinový bujón pripravený podľa návodu musí obsahovať najmenej 0,020 g/l dusíka a najviac 20 g/l jedlej soli.

(3) Iné bujóny, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, pripravené podľa návodu, môžu obsahovať najviac 15 g/l jedlej soli; množstvo dusíka musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v technickej dokumentácii na výrobok podľa zásad správnej výrobnej praxe.

§ 21

Ochucovadlá

Ochucovadlá možno vyrábať zo surovín rastlinného pôvodu, ako sú rozličné výlisky olejnatých semien, pšeničný lepok, strukoviny a z nich najmä sója, alebo zo surovín živočíšneho pôvodu, ako napríklad kazeín, odtučnené oškvarky, sušený albumín, droždie.

Záverečné ustanovenia

§ 22

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 23

Pochutiny, jedlá soľ, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a o ochucovadlá vyrobené podľa predpisov platných do 30. novembra 2015 možno umiestňovať na trh do vyčerpania zásob.

§ 24

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov2) a označovania potravín.3)

§ 25

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny (oznámenie č. 84/2006 Z. z.) v znení výnosu z 10. augusta 2009 č. 1342/2009-100 (oznámenie č. 12/2010 Z. z.).


§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 309/2015 Z. z.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA KORENINY

Popol celkový,
najviac
v hmotnostných
percentách
Popol nerozpustný
v HCl, najviac
v hmotnostných
percentách
Vlhkosť, najviac
v hmotnostných
percentách
Éterické oleje,
najmenej v ml
na 100 g
Prímesi, najviac
v hmotnostných percentách
Iné požiadavky
v hmotnostných
percentách
Organické
vlastné
Organické
cudzie
Anorganické
Aníz102,5122322
Badián

(celý) (mletý)
4
5
110
12
8
3
200,50,5
Bazalka162120,318*22
Biele korenie (celé) (mleté)151
0,6
40,50,5piperín najmenej
4
Bobkový list72121610,5
Borievka50,5
Červené korenie

(celé) (mleté)
15140,50,5piperín najmenej
4
Čierne korenie

(celé) (mleté)
142

0,8
40,50,5piperín najmenej
4
Ďumbier nevápnený

(celý)

(mletý)
81,1121,5

0,8
20,50,5
Ďumbier

vápnený

(celý) (mletý)
112,5121,5

1
20,50,5vápnik najviac 1,1

ako CaO
Fenikel (celý)

(mletý)
102121322
Galgán60,4
Horčicový prášok8 v prepočte na beztukovú bázu0,4škrob

najviac
1,5
Horčicové semená60,510322
Kardamón

(semená)

(tobolky)
9,5133,51

5
0,5

3
0,5

2
Kayenská paprika

(celá)

(mletá)
101,611100,50,5
Klinčeky

(celé)

(mleté)
70,51312

10
50,30,3
Koriander (celý)

(mletý)
71,5120,4322
Kôprové semená102,5320,5
Kurkuma

(celá)

(mletá)
91,512

10
20,20,2
Ligurček16
Nové korenie (celé)

(mleté)
4,50,413140,50,5
Majorán164,5120,5312
Muškátový kvet (celý)

(mletý)
40,510

12
160,30,5tuk najviac

37
Muškátový orech (celý) (mletý)30,5106

4
100,50,5vápnik

najviac

0,35

ako CaO
Palina15
Pamajorán102120,516*32
Paprika sladká8112x) 0,029x) kapsaicín

najviac
Paprika polosladká8112x) 0,030

0,059
x) kapsaicín

najmenej

najviac
Paprika štipľavá8112x) 0,060x) kapsaicín

najmenej
Rasca tmavá (celá)

(drvená a mletá)

Rasca jednoročná

svetlá

(celá, drvená a mletá)
8

8

9
1,5132,5

1

1
122
Rascovec

(Rímska rasca)

(celá)

(drvená a mletá)
91,5132,5

1
122
Rozmarín81110,8611
Saturejka111130,4412
Šafrán

(vo vláknach)

(mletý)
81,5

1,5
12

10
210,5
Šalvia112121,58*0,50,5
Škorica

(celá)

(mletá)
7214

12
1

0,5
210,5
Tymián143,5121511
Vanilka735vanilín najmenej

2
Zelené korenie (celé)

(mleté)
1240,50,5
Zelerové semená102

* Vrátane farebných zmien listov.

x) Hodnota sa vzťahuje na množstvo kapsaicínu v sušine.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 309/2015 Z. z.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA HORČICU

Plnotučná
horčica
[% hmot.]
Kremžská
horčica
[% hmot.]
Dijonská horčica
a ostatné ochutené
horčice
[% hmot.]
Sušina, najmenej203220
Tuk, najmenej3,63,6
Cukry, ako sacharóza, najmenej516nestanovujú sa
Kyseliny, ako kyselina octová, najviac2,51,92,5
Piesok, najviac0,10,10,1

Príloha č. 3 k vyhláške č. 309/2015 Z. z.

Tabuľka č. 1

ZOZNAM RASTLÍN A ICH ČASTÍ URČENÝCH NA VÝROBU ČAJOV

1.Agát biely1)Robinia pseudoacacia L.kvet
Aka ovocnáAcca selloviana (Berg) Burretplod
Alchemilka obyčajná1)

Alchemilka alpínska1)
Alchemilla sp. div. (vulgaris Bus., non. L.)

Alchemilla alpina
vňať

vňať
Aktinídia

(Kivi)
Actinidia deliciosaplod
Aloa barbadoská1)Aloe barbadensis Mill. (Aloe vera)listová želatína
Alojzia citrónováAloysia triphylla (L´Hér.) Britt.
(Lippia triphylla (L´Hér.) Kuntze)
vňať
Alpínia galangová1)
Alpínia liečivá1) (Galgan)
Alpinia galanga (L.) Wild.
Alpinia officinarum HANCE
koreň
koreň
Ananás pestovanýAnanas comosus (L.) Merr.
Angelika lesná1)Angelica silvestris L.plod, vňať, koreň
Anízovec pravý1)Illicium verum Hook. fil.plod
Archangelika lekárska1)Archangelica officinalis Hoofm.koreň, plod
Artičoka zeleninová

Artičoka kardová (karda)
Cynara scolymus L.

Cynara cardunculus L.
kvetné lôžko,
stonka
list
Arnika1)Arnica sp.kvet, koreň
Arónia čiernoplodáAronia melanocarpaplod
Asparágus lekárskyAsparagus officinalis L.výhonok
BambusBambusa vulgaris Schrad. ex Wendl.výhonok
Banánovník obyčajnýMusa paradisiaca L.plod
Baza čierna1)Sambucus nigra L.kvet, plod, list
Baza chabzdová1) (chabzda)Sambucus ebulus L.plod
Bazalka pravá1)
Bazalka svätá
Ocimum basilicum L.
Ocimum sanctum
vňať
vňať
Bedrovník anízovýPimpinella anisum L.
Bedrovník väčšíPimpinella major (L.) Huds.koreň,1) vňať
Benedikt lekársky1)Conicus benediktus L.vňať
Betonika lekárskaBetonica officinalis L.vňať
Bixa farbiarska
(Orelánik farbiarsky)
Bixa orellana L.semeno
Blahovičník1) (Eukalyptus)Eucalyptus sp.list
Boldovník liečivý1)Peumus boldus Mol.list
Borák lekárskyBorago officinalis L.
Borievka obyčajná1)Juniperus communis L.drevo, plod, vrcholky
Borovica1)Pinus sp.ihličie, vrcholky, vetvy
Borovica horská kosodrevinová1) (kosodrevina)Pinus mugo subsp. pumilio
(HAENKE) FRANCO
ihličie, vrcholky, vetvy
Breza previsnutá1)
Breza plstnatá1)
Betula pendula Roth.
Betla pubescens Ehrh.
list

list
Brokolica (Kapusta špargľová)Brassica oleracea convar. italica (Plenck) Markgr.kvet, stonka
Broskyňa obyčajnáPersica vulgaris Mill. (Prunus persica (L.) Batsch)plod
Brusnica pravá1)
Brusnica čučoriedková (Čučoriedka)
Brusnica veľkoplodá
(Kanadská brusnica)
Vaccinum vitis–idaea L.
Vaccinum myrtillus L.
Vaccinum macrocarpon Ait.
list
plod, list
plod
Buko brezovéBarosma betulina (Thunb.) Bartl. et H. L. Wendl.list
Cesnak kuchynský
Cesnak medvedí
Cesnak pórový (Pór)
Allium sativum L.
Allium ursinum L.
Allium ampeloprasum L.
hľuza
vňať
list
Cezmína paraguajská

(Maté)
Ilex paraguaiensis St. Hil.list
Citrónovník pravý (Citrónovník)Citrus limon (L.) Burm.oplodie, plod
Cibuľa kuchynskáAllium cepa L.hľuza
Cícer baraníCicer arietinum L.semeno
Cistus krétsky
Cistus
Cistus creticus L.
Cistus villosus
vňať

vňať
Citrónovník horký (Oranžovník)

Citrónovník horký pravý1)
(Pomaranč sladký)

Citrónovník limetový
(Limetka)

Citrónovník mandarinkový
(Mandarinkovník)

Citrónovník pomarančový
(Pomarančovník)

Citrónovník pravý
(Citrónovník)

Citrónovník rajský
(Grapefruitovník)
Citrus aurantium L.

Citrus aurantium subsp. aurantium L.


Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle


Citrus sinensis
(L.) Pers.


Citrus limon
(L.) Burm.

Citrus paradisi
Macf.
kvet, plod, list,

oplodie

list, oplodie, kvet

oplodie, plod

oplodie, plod

oplodie, plod, kvet, list

oplodie,1) plod

oplodie, plod
Čajovník čínskyCamellia sinensis L., O. Kuntzelist a puk, list sušený,
list fermentovaný, stonka, kvet
Čakanka obyčajnáCichorium intybus L.vňať, koreň
Čerešňa višňová (Višňa)Prunus vulgaris Mill.

(Prunus cerasus L.)
plod, stonka
Černuška siata1)Nigella sativa L.semeno
Čučoriedka obyčajnáVaccinium myrtillus L.list,1) vňať,1) plod
Datľovník obyčajnýPhoenix dactylifera L.plod
Damiána1)Turnera diffusa var. aphrodisiacalist
Divozel1)Verbascum sp. L.kvet, list
Divozel sápovitýVerbascum phlomoides L.kvet
Dráč obyčajnýBerberis vulgaris L.
Drchnička roľnáAnagallis arvensis L.koreň, vňať
Dub letný1)Qeurcus robur L.kôra
Dub zimný1)Qeurcus petraea (MATTUSCH.) Liebl.kôra
Dula podlhovastáCydonia oblonga Mill.plod
Dúška tymianová (Tymian)Thymus vulgaris L.vňať
Dvojkrídlo voňavéDipteryx odorata (Aubl.) Willd.semeno
Ďatelina lúčna1)Trifolium pratense L.kvet
Ďatelina plazivá1)Trifolium repens L.kvet
Ďumbier lekárskyZingiber officinale Rosc.koreň
Echinacea1)Echinacea sp. vňať, koreň
Fazuľa záhradnáPhaseolus vulgaris L.oplodie,1) semeno
Fenikel obyčajný
Fenikel obyčajný sladký
Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculum vulgare subsp. dulce (DC.) Bertol
plod
plod
Fialka trojfarebná1)
Fialka roľná1)
Fialka voňavá1)
Viola tricolor L.,
Viola arvensis MURRAY
Viola odorata L.
kvet, vňať,
kvet, vňať
kvet
Figovník obyčajnýFicus carica L.plod
Ginko1)Ginkgo L.list
Granátovník púnskyPunica granatum L.plod
Grécky horský čaj1) (Ránhoj)Sideritis scardica Griseb.vňať
Guajak liečivý1)Guaiacum officinale L.drevo
Guajava jablkováPsidium guajava L.plod
Hadovník väčší1) (Hadí koreň väčší)Bistorta major S. F. GRAYkoreň
Hamamel virgínsky1)Hamamelis virginiana L.list, kôra
Harpagofyt ležatý1)Harphagophytum procumbens (BURCHELI) DC.koreň
Hloh1)Crataegus sp. list, kvet, plod
Hluchavka bielaLamium album L.kvet, vňať
Horčica bielaSinapis alba L.semeno
Horčica čierna (Kapusta čierna)Brassica nigra (L.) Koch.semeno
Horčinka senegová1)Polygala senega L.koreň
Horec žltý1)Gentiana lutea L.koreň
Hrach siatyPisum sativum L.semeno
Hruška obyčajná
Hruška planá
Pyrus communis L.
Pyrus pyraster Burgsd.
plod
plod
Húževnatec jedlýLentimus edodes plodnica
Chaluha bublinatá1)Fuccus vesiculosus L.stielka
Chinínovník páperistý1)Cinchona pubescens Vahl.
(Cinchona succirubra Pav. ex Klotsch)
kôra
Chmeľ obyčajný1)Humulus lupulus L.šišky
Chren dedinskýArmoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Ibiš lekársky1)Althaea officinalis L.koreň, list, kvet
Ibištek krvavý (Rama)Hibiscus sabdariffa L.kvet (kalich), semeno
Ihlica1)Ononis sp.koreň
Imelo1)Viscum sp. vňať
Jablčník obyčajný1)Marrubium vulgare L.vňať
Jabloň domáca
Jabloň planá
Malus domestica Borkh.
Malus silvestris subsp. mitis (Wallr.) Mansf.
plod
plod
Jačmeň siatyHordeum vulgare L.semeno
Jahoda obyčajná
Jahoda ananásová
Fragaria vesca L.
Fragaria ananassa Duch.
list, plod
list, plod
Jarabina vtáčiaSorbus aucuparia L.plod
Jaseň mannovýFraximus ornus L.živica
Jastrabina lekárska1)Galega officinalis L.vňať
Jazmín veľkokvetý1)
Jazmín lekársky
Jasminum grandiflorum L.
Jasminum officinale L.
list, kvet
kvet
Jedľa1)Abies sp.výhonok
Kakaovník obyčajnýTheobroma Lsemeno, plod
Kapara tŕnitáCapparis spinosa L.kvetný puk
Kapsička pastierska obyčajná1)Capsella bursa–pastoris (L.) Med.vňať
Kapucínka väčšia1)Tropaeolum majus L.vňať, plod
Kapusta obyčajná
Kapusta obyčajná kelová
(Kel hlávkový)
Kapusta kučeravá
(Kel kučeravý)
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea convar. sabauda (L.) O. E. Schulz (B. o. var. sabauda L.)
Brassica oleracea convar. viridis (L.) Markgr. (B. o. var. acephala DC.)
list
list
list
Karagén1)Chondrus crispus stielka
Kardamón malabarský1)Elettaria cardamomum (L.) MATONplod, semeno
Kasia rúrkovitáCassia fistula L.plod
Kávovník arabskýCoffea arabica L.semeno
Klinčekovec voňavý
(Eugenia)
Klinčekovec jambolanový
(Jambolana)
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry
(Caryophyllus aromaticus L.; Eugenia caryophyllata Thunb.)
Syzygium cumini (L.) Skeels
(S. jambolanum (Lamk.) DC.; Eugenia jambolana Lamk.)
puk
Kocúrnik obyčajnýNepeta cataria L.vňať
Kokosovník obyčajnýCocos nucifera L.semeno
Kola končistá1)
Kola lesklá1)
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.
Cola nitida (Vent.) Schott et Endl.
semeno
semeno
Komonica lekárska1)Melilotus officinalis (L.) Pall.vňať
Konopa siataCannabis sativa L.list, semeno
Konopnica širokolistá1)
Konopnica žltkastobiela
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis segetum Necker
(Galeopsis ochroleuca Lamk.,
Dalanum segetum (Necker) Dostál)
vňať
vňať
Koriander siatyCoriandrum sativum L.list, semeno
Kosatec bledý1)
Kosatec florentský1)
Kosatec nemecký1)
Kosatec strakatý1)
Iris pallida Lamk.
Iris florentina L.
Iris germanica L.
Iris versicolor L.
koreň
koreň
koreň
koreň
Kozlík mexický1)Valeriana edulis koreň
Kôpor voňavýAnethum graveolens L.vňať, plod
Králik rimbabový1)Chrysanthemum parthenium (L.) BERNH.vňať
Kraméria trojtyčinková1)Krameria triandra Ruiz et Pav.koreň
Kropenáč trváci1)Swertia perennis L.vňať
Kručinka farbiarskaGenista tinctoria L.kvet
Krvavec lekársky1)Sanguisorba officinalis L.kvet
Kuklík mestský1)Geum urbanum L.koreň, vňať
Kukurica siataZea mays L.blizna,1) čnelka, semeno
Kurkuma1)Curcuma sp.koreň
Kustovnica cudzia1)Lycium barbarum L.plod
Kvasia horká1)Quassia amara L.drevo
Kvilája mydlová1)

(Mydlový strom)
Quillaja saponaria Mol.kôra
Láskavec chvostnatý
Láskavec metlinatý
Láskavec trojfarebný
Amaranthus caudatus L.
Amaranthus cruentus L.
Amaranthus tricolor L.
semeno
semeno
vňať
Levanduľa úzkolistá1)

(levanduľa lekárska)
Lavandula angustifolia Mill.

(Lavandula officinalis Chais)
kvet
Lieska obyčajnáCorylus avellana L.list,1) semeno
Ligurček lekárskyLevisticum officinale Kochkoreň,1) vňať, plod
Lipa veľkolistá
Lipa malolistá
Lipa zelenkastá
Lipa striebristá
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia cordata Mill.
Tilia euchlora K. Koch
Tilia tomentosa Moench
kvet, list
kvet, list
kvet
list
Lipkavec marinkový1) (Marinka voňavá)
Lipkavec syridlový
Galium odoratum (L.) SCOP. (Asperula odorata L.)
Galium verum L.
vňať
vňať
Listnatec tŕnitý1)Ruscus aculeatus L.vňať
Lomikameň zrnitý1)Saxifraga granulata L.vňať
Lopúch1)Arctium sp.koreň
Lotos indickýNelumbo nucifera Gaertn.kvet
Lucerna siataMedicago sativa L.vňať
LupinaLupinus sp. semeno
Lyžičník lekársky1)Cochlearia officinalis L.vňať
Ľan úžitkový1)Linum usitatissimum L.semeno
Ľubovník bodkovaný1), 4)Hypericum sp.vňať, kvet
Majorán záhradnýMajorana hortensis Moenchvňať, plod
Makadámia trojlistáMacadamia ternifolia F. v. Muellsemeno
Mak siaty
Mak vlčí
Papaver somniferum L.
Papaver rhoeas L.
semeno
kvet
Melón cukrový
(Melón žltý)
Melo sativus Sarg.
(Cucumis melo L.)
Malpígia holá
Malpígia granátovníkolistá
(Barbadoské čerešne)
Malpighia glabra L.
Malpighia punicifolia L.
plod
plod
Mandľa obyčajnáAmygdalus communis L.
(Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb.
Prunus amygdalus (L.) Batsch.)
kvet, semeno
Mangovník indický (Mango)Mangifera indica L.plod
Marhuľa obyčajnáArmeniaca vulgaris Lamk.
(Prunus armeniaca L.)
plod, list, semeno1)
Marzdénia kondurangová1)
(Kondurango)
Marsdenia condurango Rchb. fil.kôra
Mäta pieporná
Mäta sivá1)
Mentha piperita
Mentha pulegium
list

vňať
Materina dúška obyčajnáThymus serpyllum L.vňať
Medovka lekárskaMelissa officinalis L.vňať, list
Momordika horká1) (Horká uhorka)Momordica charantia L.plod
Monarda dvojmocnáMonarda didoma L.kvet
Moruša biela

Moruša čierna
Morus alba L.

Morus nigra L.
list, plod
list, plod
Mučenka1)Passiflora sp.vňať,1) plod
Muraja KoenigovaMurraya koenigii (L.) Spreng.list
Muškátovník voňavý1)Myristica fragrans Hout.plod, semeno, oplodie
Mydlica lekárska1)Saponaria officinalis L.koreň
Myrhovník1)Commiphora sp.glejovité živice
Nátržník husí1)
Nátržník vzpriamený1)
Nátržník
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) RÄUSCHEL
Potentilla tormentilla
vňať
koreň
koreň
Nechtík lekársky1)Calendula officinalis L.kvet
Nevädza poľná1)Centaurea cyanus (L.) MILLERkvet
Očianka1)Euphrasia sp.vňať
Olivovník európsky1)Olea europaea L.list
Oman pravý1)Inula helenium L.koreň
Orech kráľovský (Vlašský orech)Juglans regia L.list,1) semeno
Orelánik farbiarsky
Ortosifón1)Orthosiphon sp.list
Osmant voňavý
(Sladká oliva)
Osmanthus fragrans Lour.kvet
Ostrôžka poľná1)Consolida regalis S. F. GRAYkvet
Ostružina černicová (černica)Rubus fruticosus L.list, plod
Ostružina malinová (malina)Rubus ideaus L.list, plod
Ovos siaty1)Avena sativa L.vňať, plod
Palina abrotská (Božie drievko)
Palina dračia
Palina obyčajná1)
Palina pravá1)
Artemisia abrotanum L.
Artemisia dracunculus L.
Artemisia vulgaris L.
Artemisia absinthium L.
vňať
list
vňať
vňať
Pamajorán obyčajnýOriganum vulgare L.vňať
Pagaštan konský1)Aesculus hippocastanum L.kôra, kvet, list, semeno
Papája melónová (Melónový strom)Carica papaya L.list, plod
Paprika ročnáCapsicum annuum L.plod
Paštrnák siatyPastinaca sativa L.koreň
Paulínia nápojová (Guarana)Paullinia cupana H. B. et K.semeno
Pelargónia1)Pelargonium sp.list
Pestrec mariánsky1) (Sylibum mariánske)Silybum marianum (L.) GAERTN.plod
PetržlenPetroselinum sp. list, koreň,1) plod1)
Piepor čierny
(korenie zelené, červené, čierne a biele)
Piepor kubébový
Piper nigrum L.
Piper cubeba L. fil.
plod
plod
Pieprovník peruánsky1)Schinus molle L. plod
Pimentovník lekárskyPimenta officinalis Lindl.plod
Pistácia praváPistacia vera L.semeno
Pivonka lekárska1)Paeonia officinalis L.list, vňať
Plavúň obyčajnýLycopodium clavatum L.vňať
Plešivec dvojdomý1)Antennaria dioica (L.) Gaertn.kvet
Pľúcnik lekársky1)Pulmonaria officinalis L.list, vňať
Pľuzgierka islandská1)Cetraria islandica (L.) ACHstielka
Podbeľ liečivýTussilago farfara L.list,1) kvet
Pohánka jedlá1)
Pohánka tatárska1)
Fagopyrum esculentum Moench.,
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
vňať, plod
vňať, plod
Potočnica lekárskaNasturtium officinale R. Br.vňať
Požlt farbiarskyCarthamus tinctorius L.kvet
Praslička roľná1)Equisetum arvense L.vňať
Prietržník1)Herniaria sp.vňať
Proso siatePanicum miliaceum L.semeno
Prvosienka jarná1)
Prvosienka vyššia1)
Primula veris L.
Primula elatior (L.) Hill.
koreň, kvet
koreň, kvet
Pšenica letná
Pšenica špaldová (Špalda)
Triticum aestivum L.
Triticum spelta L.
semeno
semeno
Púpava lekárska1)Taraxacum officinale Web.koreň, vňať, listy
Puškvorec obyčajný1)Acorus calamus L.koreň
Pýr plazivý1)Elytrigia repens (L.) DESV.koreň
Pyštek obyčajnýLinaria vulgaris Mill.vňať
Rakytník rešetliakovitýHippophae rhamnoides L.plod
RánhojSideritis sp. vňať
Rasca lúčnaCarum carvi L.plod
Rasca rímska1)Cuminum cyminum L.vňať
Rascovec obyčajnýCuminum cyminum L.plod
Rebarbora vlnitáRheum rhabarbarum L.
(R. undulatum L.)
stonka
Rebríček obyčajný1) (Myší chvost obyčajný)Achillea millefolium L.vňať, kvet
Rebríčkovec spanilýCamaemelum nobile (L.) ALLkvet
Reďkev siataRaphanus sativus L.koreň
Repík1)Agrimonia sp.vňať
Ríbezľa čiernaRibes nigrum L.list, plod
RooibosAspalathus linearisvňať
Rosička okrúhlolistá1)Drosera sp.vňať
Rohovník obyčajný
(Svätojánsky chlieb)
Ceratonia siliqua L.plod
Rozchodnica ružováRhodiola rosea L.koreň, vňať
Rozmarín lekársky1)Rosmarinus officinalis L.list
Rumanček pravý (Kamilka)
(Rumanček kamilkový)
Martricaria recutita L.
(Matricaria chamomilla L.)
vňať,2) kvet,3) semeno
Ruman rímskyAnthemis nobilis L.kvet
Ruta voňavá1)Ruta graveolens L.vňať
RužaRosa sp. korunný lístok
Ruža šípováRosa canina L.plod
Ryža siataOryza sativa L.semeno
Saturejka záhradnáSatureja hortensis L.vňať
Sedmokráska obyčajná1)Bellis perennis L.kvet
Senovka belasá (Senovka biramová)
Senovka grécka
Trigonella coerulea (L.) Ser. in DC.
Trigonella foenum–graecum L.
vňať
semeno
Sezam indický1)Sezamum indicum Lsemeno
Schizandra čínska1)Schisandra chinensis MICHX.plod, vňať
Skorocel piesočný1)
(Skorocel indický)
Skorocel kopijovitý1)
Skorocel oválny
Skorocel väčší
Plantago arenaria Waldst. et Kit.
(Plantago indica L.)
(Psyllium scabrum (Moench.) Holub)
Plantago repens L.
Plantago ovata
Plantago major L.
semeno
list, vňať
plod, semeno
vňať
Sladkovka hladkoplodá1) (Sladké drievko)Glycyrrhiza glabra L.koreň
Slamiha piesočná1)Helichrysum arenarium L. MOENCH.kvet
Slez lesný1)
Slez nebadaný1)
Slez maurský1)
Malva silvestris L.,
Malva neglecta L.,
Malva mauritania L.
kvet, list
kvet, list
kvet, list
Slivka domáca
Slivka trnková1) (Trnka obyčajná)
Prunus domestica L.
Prunus spinosa L
plod
kvet, plod
Slnečnica hľuznatá (Topinambur)
Slnečnica ročná
Hellianthus tuberosus L.
Helianthus annuus L.
hľuza
lupeň,1) semeno
Smrek1)Picea sp.výhonky
Srdcovník obyčajný1)Leonurus cardiaca L.vňať
Stavikrv pieprový1)
Stavikrv štiavolistý1)
Stavikrv vtáčí1)
Persicaria hydropiper (L.) SPACH
Persicaria lapathifolia (L.) S.F.GRAY
Polygonum aviculare L.
vňať
vňať
vňať
Sumach voňavýRhus aromatica Ait.koreň, kôra
Šafrán siaty1)Crocus sativus L.blizna, čnelka
Šalvia lekárska1)
Šalvia muškátová
Šalvia trojlaločná
Salvia officinalis L.
Salvia sclarea L.
Salvia triloba
list, vňať
list, kvet
list
ŠkoricovníkCinnamomum sp. kôra, kvet1)
Špenát siatySpinacia oleracea L.list
ŠtiavRumex acetosa (Acetosa)vňať
Tekvica obyčajnáCucurbita pepo L.semeno
Topoľ1)Populus sp.pupeň
Topoľovka ružová1) (Ibiš ružový)Alcea rosea L. (Althea rosea) (L.) Cav.kvet
Trebuľka voňaváAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.vňať
Túžobník brestový1)Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.kvet, vňať
Vachta trojlistá1)Menyanthes trifoliata L.list
Valeriána lekárska1)Valeriana officinalis L.koreň
Vanilka bezlistáVanilla aphylla Blume
(Vanilla fragrans)
plod
Vavrín bobkový (Bobkový list)Laurus nobilis L.list
Včelník moldavskýDracocephalum moldavica L.vňať
Veronika lekárska1)Veronica officinalis L.vňať
Vinič hroznorodýVitis vinifera L.list, plod
Vôňovec1)Cymbopogon nardus (L.), W. Watslist
Vrbovka1)Epilobium sp.vňať
Vŕba1)Salix sp.kôra
Vres obyčajný1)Calluna vulgaris (L.) Hill.vňať, koreň, kvet
Všehoj ázijský1) (ženšen)Panax ginseng C. A. Mey.koreň
Yzop lekárskyHyssopus officinalis L.vňať,1) list
Zádušník brečtanovitý1)Glechoma hederacea L.vňať
Zeler voňavýApium graveolens L.koreň, vňať, list, semeno1)
Zemedym lekársky1)Fumaria officinalis L.vňať
Zemežlč menšia1) (Zemežlč horká)Centaurium erytraea RAF.
(Erytraea minus Moench.)
(Erytraea umbellatum Gilib.)
vňať
Zlatobyľ obyčajná1)
Zlatobyľ obrovská1)
Zlatobyľ kanadská1)
Solidago virgaurea L.,
Solidago gigantea Ait.,
Solidago canadensis L.
vňať
vňať
vňať
Železník lekársky1)Verbena officinalis L.vňať
Žihľava1)Urtica sp. list, vňať, koreň
Ostatná nemenovaná sušená zelenina a nemenované korenie
Ostatné nemenované sušené ovocie a jadrá škrupinového ovocia

1) Odporúča sa obmedziť množstvo.

2) Možno použiť iba v kombinácii s kvetom.

3) Vrátane Camomilla setacciata pre Taliansko, t. j. rúrkovitý kvet Matricaria chamomilla (Matricaria recutita).

4) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 podmienky využitia Hypericum perforatum (ľubovníka bodkovaného) sú obmedzené na tieto: „Arómy a zložky potravín s aromatickými vlastnosťami vyrobené z východiskového materiálu možno používať len na výrobu alkoholických nápojov.“.

Tabuľka č. 2

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA ČAJOVNÍKOVÝ ČAJ

ZnakČajovníkový
čaj čierny
Instantný
čaj
Celkový popol,
najviac
v hmotnostných percentách
8,020,0
Vlhkosť,
najviac
v hmotnostných percentách
8,06,0
Vodný extrakt v sušine, najmenej
v hmotnostných percentách
všeobecne 32
ruské a turecké
čaje 26
Úbytok hmotnosti sušením pri 103 oC, najviac
v hmotnostných percentách
8,0

Príloha č. 4 k vyhláške č. 309/2015 Z. z.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA KÁVU A KÁVOVINY

Tabuľka č. 1

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA KÁVU

Pražená kávaDekofeínovaná pražená káva
Kofeín v sušine,
v hmotnostných percentách
najmenej 0,6najviac 0,1
Vlhkosť,
najviac
v hmotnostných percentách
55

Tabuľka č. 2

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA KÁVOVINY

Kávovinová
báza
Vodný extrakt
v sušine,
najmenej
[% hmot.]
Vlhkosť,
najviac
[% hmot.]
Popol v sušine,
najviac
[% hmot.]
Minerálne prímesi
(piesok), najviac
[% hmot.]
Zmes461063,5
Obilniny25572,5
Figy501852,5

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.